ZMLUVY

Číslo Dodávateľ Suma Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Stiahnuť
OZ TAM-TAM,Laborecká 2001 Humenné,IČO37792504 1500 Eur 28.2.2012 28.2.2012 Stiahnuť
11/2012 Adamec Marián,Trenčianska 1589/3 Žilina,IČO 41411633 31Eur/m2/rok 29.2.2012 1.3.2012 Stiahnuť
5/2012 Škulec Ľuboš 41 Eur/m2/rok 29.2.2012 1.3.2012 Stiahnuť
9/2012 Ing. Ulaher Stanislav 27,15 Eur/m2/rok 29.2.2012 1.3.2012 Stiahnuť
4/2012 Ing. Ladislav Mirt,Dadanova 13 Žilina,IČO 33364711 42,- Eur/m2/rok 29.2.2012 1.3.2012 Stiahnuť
10/2012 OZ TDA Ing Monika Čutková,Bajzova 16 Žilina, IČO37799509 31,- eur/m2/rok 29.2.2012 1.3.2012 Stiahnuť
7/2012 Degner sro,Koloman Degner Kálov 3 Žilina, IČO 36434817 20,51 eur/m2/rok 29.2.2012 1.3.2012 Stiahnuť
2/2012 ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 41,- eur/m2/rok 29.2.2012 1.3.2012 Stiahnuť
6/2012 Mgr.Ing. Marián Muška, Predmestská56 Žilina, IČO 30483701 35,- eur/m2/rok 29.2.2012 1.3.2012 Stiahnuť
8/2012 Ing. Michal Kováč 32,6 eur/m2/rok 29.2.2012 1.3.2012 Stiahnuť
3/2012 VABAU sro, Ing. Jarosla Adamec, Ulica pri Rajčianke Žilina, IČO 44995865 42,- eur/m2/rok 29.2.2012 1.3.2012 Stiahnuť
1/2012 Ing. Peter Dunajovec Škultétyho 70 Žilina, IČO 37809644 41,-eur/m2/rok 29.2.2012 1.3.2012 Stiahnuť
HARRY TEATER, o. z,m Kráľovohoľská 16, 974 11 Banská Bystrica, IČO:42189004 10.1.2012 10.1.2012 Stiahnuť
KBT O.Z., ráZUSOVA 3286/3, 058 01 Poprad, IČO:42080673 28.2.2012 28.2.2012 Stiahnuť
Bratislavské ábkové divadlo , Dunajská 36,811 08 Bratislava , IČO:164879 9.1.2012 9.1.2012 Stiahnuť
Bábkové divadlo na rázcestí, Skuteckého 14, 975 90 Banská Bystrica, IČO:35985381 20.1.2012 20.1.2012 Stiahnuť
Staré divadlo K. Spišáka v Nitre, 7. pešieho pluku č. 1, 949 01 Nitra, IČO. 36103004 13.1.2012 13.1.2012 Stiahnuť
Bábkové divadlo na rázcestí, Skuteckého 14, 975 90 Banská Bystrica, IČO:35985381 26.3.2012 26.3.2012 Stiahnuť
GOGO Agency, Farská 42, 849 01 Nitra, IČO: 35006251 1.3.2012 1.3.2012 Stiahnuť
Teátro Neline, J. Holčeka 21, 900 86 Budmerice 7.3.2012 7.3.2012 Stiahnuť
Žilinský samosprávny kraj,Komenského 48,011 09Žilina,IČO:37808427 4.6.2012 5.6.2012 Stiahnuť
Ing Adriana Maláčová Pekarová,M.Bela37,Trenčín,IČO42057001 50,-eur/hod 13.6.2012 13.6.2012 Stiahnuť
1/2012 Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši, IČO:36145246,Ul.1.mája28/196,03101Liptovský Mikuláš 70 Eur/mes 30.8.2012 1.9.2012 Stiahnuť
1/2013 Juraj Malík 300 Eur 18.2.2013 19.2.2013 Stiahnuť
Adamec Marián,Trenčianska 1589/3 Žilina,IČO 41411633 32,12 Eur/m2/rok 26.2.2013 1.3.2013 Stiahnuť
Degner sro,Koloman Degner Kálov 3 Žilina, IČO 36434817 21,25 Eur/m2/rok 26.2.2013 1.3.2013 Stiahnuť
Ing. Michal Kováč 33,77 Eur/m2/rok 26.2.2013 1.3.2013 Stiahnuť
Ing. Ladislav Mirt,Dadanova 13 Žilina,IČO 33364711 43,51 Eur/m2/rok 26.2.2013 1.3.2013 Stiahnuť
OZ TDA Ing Monika Čutková,Bajzova 16 Žilina, IČO37799509 32,12 Eur/m2/rok 26.2.2013 1.3.2013 Stiahnuť
Ing. Ulaher Stanislav 28,13 Eur/m2/rok 26.2.2013 1.3.2013 Stiahnuť
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 42,48 Eur/m2/rok 26.2.2013 1.3.2013 Stiahnuť
Ing. Peter Dunajovec Škultétyho 70 Žilina, IČO 37809644 43,51 Eur/m2/rok 26.2.2013 1.3.2013 Stiahnuť
Škulec Ľuboš 42,48 Eur/m2/rok 26.2.2013 1.3.2013 Stiahnuť
Mgr.Ing. Marián Muška, Predmestská56 Žilina, IČO 30483701 36,26 Eur/m2/rok 26.2.2013 1.3.2013 Stiahnuť
Národné osvetové centrum, Námestie SNP12, 81234Bratislava, IČO164615 25,3,2013 Stiahnuť
2013/1196 Slovenské národné múzeum-Múzeum Bojnice,IČO00164721,Ul.Zámok a okolie č1,97201Bojnice 528,00 Eur 3,5+4,5+10,5+11,5,2013 29,4,2013 Stiahnuť
Žilinský samosprávny kraj,Komenského 48,011 09Žilina,IČO:37808427 12.7.2013 Stiahnuť
Žilinský samosprávny kraj,Komenského 48,011 09Žilina,IČO:37808427 12.7.2013 Stiahnuť
TDA,Bajzova16/18,010 01Žilina,IČO:37799509 32,12€/m2/rok 28.8.2013 29.8.2012 Stiahnuť
Slovenské centrumUNIMA,Rudnayovo nám.2,81101Bratislava,IČO:31771441 16.9.2013 17.9.2013 Stiahnuť
Športniki,o.s.,Bubenečská13,16000Praha,IČO:22740937 12.9.2013 13.9.2013 Stiahnuť
Divadelná agentúra PIKI, Obrancov mieru 1288/18,902 01 Pezinok, IČO:32817371 400 € 17.9.2013 Stiahnuť
HARRY TEATER, o. z,m Kráľovohoľská 16, 974 11 Banská Bystrica, IČO:42189004 580 € 9.9.2013 Stiahnuť
Bratislavské ábkové divadlo , Dunajská 36,811 08 Bratislava , IČO:164879 700 € 12.9.2013 Stiahnuť
Teátro Neline, J. Holčeka 21, 900 86 Budmerice 300 € 12.9.2013 Stiahnuť
Staré divadlo K. Spišáka v Nitre, 7. pešieho pluku č. 1, 949 01 Nitra, IČO. 36103004 1 150 € 9.9.2013 Stiahnuť
Bábkové divadlo na rázcestí, Skuteckého 14, 975 90 Banská Bystrica, IČO:35985381 600 € 9.9.2013 Stiahnuť
bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice, IČO:31297811 1 100 € 12.9.2013 Stiahnuť
GOGO Agency, Farská 42, 849 01 Nitra, IČO: 35006251 350 € 17.9.2013 Stiahnuť
Divadlo LUDUS, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO:00893862 400 € 11.9.2013 Stiahnuť
Ing. Ulaher Stanislav 28,52 Eur/m2/rok 27.2.2014 1.3.2014 Stiahnuť
Degner sro,Koloman Degner Kálov 3 Žilina, IČO 36434817 21,55 Eur/m2/rok 27.2.2014 1.3.2014 Stiahnuť
Ing. Michal Kováč 34,24 Eur/m2/rok 27.2.2014 1.3.2014 Stiahnuť
Adamec Marián,Trenčianska 1589/3 Žilina,IČO 41411633 32,57 Eur/m2/rok 27.2.2014 1.3.2014 Stiahnuť
Ing. Ladislav Mirt,Dadanova 13 Žilina,IČO 33364711 44,12 Eur/m2/rok 27.2.2014 1.3.2014 Stiahnuť
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 43,07 Eur/m2/rok 27.2.2014 1.3.2014 Stiahnuť
Mgr.Ing. Marián Muška, Predmestská56 Žilina, IČO 30483701 36,77 Eur/m2/rok 27.2.2014 1.3.2014 Stiahnuť
Škulec Ľuboš 43,07 Eur/m2/rok 27.2.2014 1.3.2014 Stiahnuť
Livonec sro,Tulská 33,01008 Žilina, IČO: 31730671 48,00 Eur /mesiac 1.3.2014 1.3.2014 Stiahnuť
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 34,50 Eur/m2/rok 28.2.2014 1.3.2014 Stiahnuť
RaM organárske dielne Žilina sro, Predmestská 56, 01001Žilina, IČO: 47076941 36,80 Eur/m2/rok 28.2.2014 1.3.2014 Stiahnuť
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši, IČO:36145246,Ul.1.mája28/196,03101Liptovský Mikuláš 70 Eur/mes 31.8.2014 1.9.2014 Stiahnuť
DACHSER Slovakia a.s.,Lozorno 1126,90055Lozorno 30.10.2014 31.10.2014 Stiahnuť
Divadelný ústav,Jakubovo nám.12,81357Bratislava 4000 Eur 20.10.2014 21.10.2014 Stiahnuť
Continental Matador Rubber,sro,T.Vansovej 1054,02001Púchov 300 Eur 13.10.2014 14.10.2014 Stiahnuť
Nadácia ESET,Einsteinova 24,85101Bratislava 5000 Eur 27.10.2014 28.10.2014 Stiahnuť
SOAR,Pri Rajčianke49,01001Žilina 300 Eur 2.12.2014 2.12.2014 Stiahnuť
Hastra,DolRudiny2/3528,01001Žilina 300 Eur 4.12.2014 4.12.2014 Stiahnuť
ŽSK,Komenského48,01109Žilina 1049039,75 Eur 19.12.2014 22.12.2014 Stiahnuť
NOC,Nám.SNP12,81232Blava,ICO00164615 8.1.2015 15.1.2015 Stiahnuť
Slovak Telekom a.s, Karadžičova10,82513Bratislava,IČO:35763469 62,4 eur/mes 19.12.2014 1.1.2015 Stiahnuť
EKPS sro,Vysokoškolákov 8013,01008Žilina 125Eur+DPH/mes 29.1.015 1.2.205 Stiahnuť
DOXX Minerál sro,Kálov356,Žilina01001 48 Eur/mes 1.2.2015 1.2.2015 Stiahnuť
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 43,07 Eur/m2/rok 17.2.2015 1.3.2015 Stiahnuť
Degner sro,Koloman Degner Kálov 3 Žilina, IČO 36434817 21,55 Eur/m2/rok 17.2.2015 1.3.2015 Stiahnuť
Mgr.Ing. Marián Muška, Predmestská56 Žilina, IČO 30483701 36,77 Eur/m2/rok 17.2.2015 1.3.2015 Stiahnuť
Adamec Marián,Trenčianska 1589/3 Žilina,IČO 41411633 32,57 Eur/m2/rok 17.2.2015 1.3.2015 Stiahnuť
Škulec Ľuboš,Clementisova78,KNM 43,07 Eur/m2/rok 17.2.2015 1.3.2015 Stiahnuť
Ing. Michal Kováč,Moyzesova28,Žilina 34,24 Eur/m2/rok 17.2.2015 1.3.2015 Stiahnuť
Ing. Ulaher Stanislav, 28,52 Eur/m2/rok 17.2.2015 1.3.2015 Stiahnuť
Ing. Ladislav Mirt,Dadanova 13 Žilina,IČO 33364711 44,12 Eur/m2/rok 17.2.2015 1.3.2015 Stiahnuť
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 34,50 Eur/m2/rok 17.2.2015 1.3.2015 Stiahnuť
BKIS,Židovská 1,Bratislava 690 Eur 13.2.2015 13.2.2015 Stiahnuť
KKS Čadca,Mozyesova50,Čadca 820 Eur 30.1.2015 30.1.2015 Stiahnuť
Staré divadlo K. Spišáka v Nitre, 7. pešieho pluku č. 1, 949 01 Nitra, IČO. 36103004 500 Eur 27.2.2015 27.2.2015 Stiahnuť
Dom kultúry Martin,Vajanského2,Martin 700 Eur 11.3.2015 11.3.2015 Stiahnuť
Puppet theatre Plecigua,pl.Teatralny1,Szezecin 1700 Eur 5.3.2015 5.3.2015 Stiahnuť
Špalek Juraj,Keblianska251/9,Streženice,IČO40678385 37,00 Eur/m2/rok 30,3,2015 1,4,2015 Stiahnuť
Ing. Peter Dunajovec Škultétyho 70 Žilina, IČO 37809644 45,00 Eur/m2/rok 30,3,2015 1,4,2015 Stiahnuť
Nadácia Pontis,Zelinárska 2,82108Bratislava,IČO317848828 3000,-Eur 8,4,2015 9,4,2015 Stiahnuť
Implementačná agentúra MPSVR,Špitálska6,81455Bratislava,IČO30854687 3066,35 Eur 20,4,2015 23,4,2015 Stiahnuť
Divadelný ústav,Jakubovo nám.12,81357Bratislava 830,- Eur 06,05,2015 12,05,2015 Stiahnuť
Staré divadlo K. Spišáka v Nitre, 7. pešieho pluku č. 1, 949 01 Nitra, IČO. 36103004 predstavenie v rámci festivalu 11,5,2015 20,5,2015 Stiahnuť
Teatro Colorato,Nejedlého 12,84102Bratislava,IČO:42178266 predstavenie v rámci festivalu 11,5,2015 20,5,2015 Stiahnuť
Túlavé divadlo, Obchodná162,92121Zeleneč,IČO:44445806 predstavenie v rámci festivalu 11,5,2015 20,5,2015 Stiahnuť
Divadelná fakulta VŠMU,Ventúrska3,81301Bratislava,IČO:00397431 predstavenie v rámci festivalu 11,5,2015 20,5,2015 Stiahnuť
Odivo OZ,M.Rázusa1317,IČO:42317061 predstavenie v rámci festivalu 11,5,2015 20,5,2015 Stiahnuť
Divadlo TUŠ,Rázusova 3286,05801Poprad,IČO:42080673 predstavenie v rámci festivalu 11,5,2015 20,5,2015 Stiahnuť
HARRY TEATER, o. z,m Kráľovohoľská 16, 974 11 Banská Bystrica, IČO:42189004 predstavenie v rámci festivalu 11,5,2015 20,5,2015 Stiahnuť
GOGO Agency, Farská 42, 849 01 Nitra, IČO: 35006251 predstavenie v rámci festivalu 11,5,2015 20,5,2015 Stiahnuť
Dezorzovo lútkové div,Hlboká 5,81106Bratislava,IČO:30857872 predstavenie v rámci festivalu 11,5,2015 20,5,2015 Stiahnuť
Bratislavské ábkové divadlo , Dunajská 36,811 08 Bratislava , IČO:164879 predstavenie v rámci festivalu 11,5,2015 20,5,2015 Stiahnuť
Bábkové divadlo na rázcestí, Skuteckého 14, 975 90 Banská Bystrica, IČO:35985381 predstavenie v rámci festivalu 11,5,2015 20,5,2015 Stiahnuť
Bábkové divadlo Košice,Tajovského4,04001Košice,IČO:31297811 predstavenie v rámci festivalu 11,5,2015 20,5,2015 Stiahnuť
Profitmedia,sro,Mariánska8,Nitra,IČO:45438234 400,- € Stiahnuť
Slovenské komorné divadlo,Divadelná1,03680Martin,IČO:36145301 predstavenie v rámci festivalu Dotyky a spojenia 10,6,015 22,6,015 Stiahnuť
Divadelný ústav,Jakubovo nám.12,81357Bratislava 1500,- € 6,10,2015 6,10,2015 Stiahnuť
Adamec Marián,Trenčianska 1589/3 Žilina,IČO 41411633 32,57 Eur/m2/rok 25.2.2016 1.3.2016 Stiahnuť
Ing. Michal Kováč,Moyzesova28,Žilina 34,24 Eur/m2/rok 25.2.2016 1.3.2016 Stiahnuť
Degner sro,Koloman Degner Kálov 3 Žilina, IČO 36434817 21,55 Eur/m2/rok 25.2.2016 1.3.2016 Stiahnuť
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 34,50 Eur/m2/rok 25.2.2016 1.3.2016 Stiahnuť
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 43,07 Eur/m2/rok 25.2.2016 1.3.2016 Stiahnuť
Ing. Ladislav Mirt,Dadanova 13 Žilina,IČO 33364711 44,12 Eur/m2/rok 25.2.2016 1.3.2016 Stiahnuť
Mgr.Ing. Marián Muška, Predmestská56 Žilina, IČO 30483701 36,77 Eur/m2/rok 25.2.2016 1.3.2016 Stiahnuť
Škulec Ľuboš,Clementisova78,KNM,IČO:41174216 43,07 Eur/m2/rok 25.2.2016 1.3.2016 Stiahnuť
Mestské kultúrne stredisko D.Kubín,Nám.Slobody 1269/3,IČO 355046 527 € 2.2.2016 23.3.2016 Stiahnuť
Slovenské komorné divadlo,Divadelná1,03680Martin,IČO:36145301 700 € 1.3.2016 4.5.2016 Stiahnuť
Slovenské komorné divadlo,Divadelná1,03680Martin,IČO:36145301 700 € 4.3.2016 26.5.2016 Stiahnuť
Špalek Juraj,Keblianska251/9,Streženice,IČO40678385 37,00 Eur/m2/rok 25.2.2016 1.4.2016 Stiahnuť
Ing. Peter Dunajovec Škultétyho 70 Žilina, IČO 37809644 45,00 Eur/m2/rok 25.2.2016 1.4.2016 Stiahnuť
Padala a spol sro,Žilinská 531/102,01311 Lietavská Lúčka,IČO 36403270 186 € 19.5.2016 22.5.2016 Stiahnuť
Padala a spol sro,Žilinská 531/102,01311 Lietavská Lúčka,IČO 36403270 180 € 23.5.2016 1.6.2016 Stiahnuť
Adamec Marián,Trenčianska 1589/3 Žilina,IČO 41411633 35€/m2/rok 25.5.2016 1.6.2016 Stiahnuť
Škulec Ľuboš,Clementisova78,KNM,IČO:41174216 45€/m2/rok 25.5.2016 1.6.2016 Stiahnuť
Ing. Peter Dunajovec Škultétyho 70 Žilina, IČO 37809644 45€/m2/rok 25.5.2016 1.6.2016 Stiahnuť
Ing. Ladislav Mirt,Dadanova 13 Žilina,IČO 33364711 45€/m2/rok 25.5.2016 1.6.2016 Stiahnuť
Ing. Michal Kováč 35€/m2/rok 25.5.2016 1.6.2016 Stiahnuť
Degner sro,Koloman Degner Kálov 3 Žilina, IČO 36434817 25€/m2/rok 25.5.2016 1.6.2016 Stiahnuť
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 35€/m2/rok 25.5.2016 1.6.2016 Stiahnuť
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 45€/m2/rok 25.5.2016 1.6.2016 Stiahnuť
Mgr.Ing. Marián Muška, Predmestská56 Žilina, IČO 30483701 37€/m2/rok 27.6.2016 1.7.2016 Stiahnuť
Špalek Juraj,Keblianska251/9,Streženice,IČO40678385 37€/m2/rok 27.6.2016 1.7.2016 Stiahnuť
Divadlo JGT vo Zvolene,Divadelná3,96077 Zvolen,IČO:35989572 1515,-€ 25.5.2016 14.6.2016 Stiahnuť
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 19000,-€ 15.7.2016 16.7.2016 Stiahnuť
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 10000,-€ 15.7.2016 16.7.2016 Stiahnuť
Špalek Juraj,Streženice, 37€/m2/rok 15.7.2016 18.7.2016 Stiahnuť
TDA,Bajzova16/18,010 01Žilina,IČO:37799509 33€/m2/rok 5.8.2016 6.8.2016 Stiahnuť
Padala a spol sro,Žilinská 531/102,01311 Lietavská Lúčka,IČO 36403270 180 € 29.9.2016 1.8.2016 Stiahnuť
ŽSK,Komenského48,01109Žilina 1716,-€ 21.12.2016 30.12.2016 Stiahnuť
Národné osvetové centrum, Námestie SNP12, 81234Bratislava, IČO164615 22.12.2016 10.1.2017 Stiahnuť
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 5000,- Eur 13.12.2016 12.1.2017 Stiahnuť
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 6500,- Eur 13,12,2016 12,1,2017 Stiahnuť
Dom kultúry v Čadci,Matičné nám.11,IČO:37798740 50% z tržby 9.1.017 18.1.017 Stiahnuť
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 2240,-€ 31.1.2017 1.2.2017 Stiahnuť
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 2580,-€ 31.1.2017 1.2.2017 Stiahnuť
Kysucké kult.stred.v Čadci,moyzesova50,Čadca,IČO:36145203 1000,-eur 20.1.2017 31.1.2017 Stiahnuť
Slovenské komorné divadlo,Divadelná1,03680Martin,IČO:36145301 500,-eur 2.2.2017 8.2.2017 Stiahnuť
Umenie a spoločnosť oz,Misionárska 17,94901Nitra,Ičo:50247760 650,- € 22.3.2017 28.3.2017 Stiahnuť
Divadlo pod Balkonom,Rudohorská37,97411BanskáBystrica,IČO:42317622 560,-€ 9.5.2017 10.5.2017 Stiahnuť
Umelecký súbor Lúčnica,Štúrova6,81102Bratislava,IČO:00164828 950,-€ 24.4.2017 11.5.2017 Stiahnuť
Odivo OZ,M.Rázusa1317,IČO:42317061 740 € 9.5.2017 19.5.2017 Stiahnuť
staré divadlo v Nitre, Ulica 7. pešieho pluku č.1, 949 01 Nitra 750,-€ 9.5.2017 19.5.2017 Stiahnuť
Dezorzovo lútkové div,Hlboká 5,81106Bratislava,IČO:30857872 750,-€ 9.5.2017 19.5.2017 Stiahnuť
Teatrum Mundi ul. Podkarpacka 1, 33-160 Ryglice nip 9930543863 700,-€ 9.5.2017 19.5.2017 Stiahnuť
Bábkové divadlo Košice,Tajovského4,04001Košice,IČO:31297811 800,-€ 9.5.2017 19.5.2017 Stiahnuť
Bratislavské ábkové divadlo , Dunajská 36,811 08 Bratislava , IČO:164879 2000,-€ 9.5.2017 19.5.2017 Stiahnuť
Združenie TEATRO TATRO, Nová 8, 949 01 Nitra 12 500,-€ 9.5.2017 19.5.2017 Stiahnuť
Divadelná agentúra PIKI, Obrancov mieru 1288/18,902 01 Pezinok, IČO:32817371 500,-€ 9.5.2017 19.5.2017 Stiahnuť
Nové divadlo Umenie a spoločnosť o.z., Misionárska 17, 949 01 Nitra 600,-€ 9.5.2017 19.5.2017 Stiahnuť
Nové divadlo Umenie a spoločnosť o.z., Misionárska 17, 949 01 Nitra 1000,-€ 9.5.2017 19.5.2017 Stiahnuť
Divadlo LEČO, Ľudmily Križanovej 5090/6, 905 01 Senica Čáčov 250,-€ 9.5.2017 19.5.2017 Stiahnuť
Bábkové divadlo na rázcestí, Skuteckého 14, 975 90 Banská Bystrica, IČO:35985381 600,-€ 9.5.2017 19.5.2017 Stiahnuť
Divadelná fakulta VŠMU,Ventúrska3,81301Bratislava,IČO:00397431 0 € 9.5.2017 19.5.2017 Stiahnuť
Mgr.Ing. Marián Muška, Predmestská56 Žilina, IČO 30483701 37€/m2/rok 29.5.2017 1.6.2017 Stiahnuť
Adamec Marián,Trenčianska 1589/3 Žilina,IČO 41411633 35€/m2/rok 29.5.2017 1.6.2017 Stiahnuť
Špalek Juraj 37€/m2/rok 29.5.2017 1.6.2017 Stiahnuť
Degner sro,Koloman Degner Kálov 3 Žilina, IČO 36434817 25€/m2/rok 29.5.2017 1.6.2017 Stiahnuť
1/2017 RaM organárske dielne Žilina sro, Predmestská 56, 01001Žilina, IČO: 47076941 300,00 € 26.5.2017 1.6.2017 Stiahnuť
2/2017 RaM organárske dielne Žilina sro, Predmestská 56, 01001Žilina, IČO: 47076941 300,00 € 3.7.2017 6.7.2017 Stiahnuť
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 40000,- € 22.6.2017 8.7.2017 Stiahnuť
Peter Jurkech, 200,-€ 7.7.2017 12.7.2017 Stiahnuť
Peter Jurkech, 210,-€ 7.7.2017 12.7.2017 Stiahnuť
MKS,Nám.1.maja2,90301Senec, IČO:00350125 1600,-€ 19.4.2017 16.8.2017 Stiahnuť
Divadlo Oskara Nedbala Tábor,Divadelní 218,39001 Tábor, IČO:65942434 0,00 21.7.2017 16.8.2017 Stiahnuť
RaM organárske dielne Žilina sro, Predmestská 56, 01001Žilina, IČO: 47076941 300,00 € 10.8.2017 17.8.2017 Stiahnuť
Integrovaná doprava Žilinského kraja s.r.o.,Pri Rajčianke 2900/43,01001 Žilina, IČO:51110369 45 €/m2/rok 28.9.2017 2.10.2017 Stiahnuť
Divadelný ústav,Jakubovo nám.12,81357Bratislava,IČO164691 0,00 5.10.2017 13.10.2017 Stiahnuť
Ing. Michal Kováč 35€/m2/rok 29.5.2017 1.6.2017 Stiahnuť
Ing. Ladislav Mirt,Dadanova 13 Žilina,IČO 33364711 45€/m2/rok 29.5.2017 1.6.2017 Stiahnuť
Ing. Peter Dunajovec Škultétyho 70 Žilina, IČO 37809644 45€/m2/rok 29.5.2017 1.6.2017 Stiahnuť
Škulec Ľuboš,Clementisova78,KNM,IČO:41174216 45€/m2/rok 29.5.2017 1.6.2017 Stiahnuť
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 35€/m2/rok 29.5.2017 1.6.2017 Stiahnuť
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 45€/m2/rok 29.5.2017 1.6.2017 Stiahnuť
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 8 500,00 € 27.7.2017 28.7.2017 Stiahnuť
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 8 500,00 € 9.11.2017 10.11.2017 Stiahnuť
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 9 000,00 € 27.7.2017 28.7.2017 Stiahnuť
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 9 000,00 € 9.11.2017 10.11.2017 Stiahnuť
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 4 500,00 € 17.7.2017 18.7.2017 Stiahnuť
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 4 500,00 € 9.11.2017 10.11.2017 Stiahnuť
Agba Motor sro,Predmestská 90, 010 01 Žilina,IČO:31606318 13 469,00 € 23,11,2017 24,11,2017 Stiahnuť
Stredoslovenská energetika a.s,Pri Rajčianke 8591/4B,01047Žilina,IČO:36403008 cena VT 57,21€ 16.11.2017 1,12,2017 Stiahnuť
01/2018 LUAN,oz,Kniežaťa Pribinu24,Trenčín,IČO:42374286 1080,-€ 24.1.2018 3.3.2018 Stiahnuť
02/2018 LUAN,oz,Kniežaťa Pribinu24,Trenčín,IČO:42374286 980,- € 19.2.2018 14.3.2018 Stiahnuť
03/2018 LITA,Mozartova9,81102 Bratislava,IČO:00420166 % 23.2.2018 14.3.2018 Stiahnuť
89/2018 Stavreal Slovakia sro,Dubská cesta2648,Kysucké Nové Mesto02401,IČO:36405043 77615,18 EUR 14.2.2018 28.2.2018 Stiahnuť
SK/2/3/2018 Poľský inštitút,Nám.SNP27,81499Bratislava,IČO:31786022 900,00 € 1.3.2018 16.3.2018 Stiahnuť
18-115-00238 Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 3 000,00 € 27.2.2018 17.3.2018 Stiahnuť
18-115-00239 Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 1 300,00 € 27.2.2018 17.3.2018 Stiahnuť
18-115-00240 Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 2 000,00 € 27.2.2018 17.3.2018 Stiahnuť
18-115-00241 Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 1 500,00 € 27.2.2018 17.3.2018 Stiahnuť
18-115-00243 Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 1 400,00 € 27.2.2018 17.3.2018 Stiahnuť
MK-3969/2018/3.2 MK SR,Nám.SNP33,81331Bratislava,IČO:00165182 0 2.3.2018 21.3.2018 Stiahnuť
12/2018 Divadlo pod balkónom,Rudohorská37,97411B.Bystrica,IČO:42317622 304,00 € 27.3.2018 6.4.2018 Stiahnuť
17/2018 SPP,as,Mlynské Nivy 44/a,82511Bratislava,IČO:35815256 17217,00€ s DPH 23.4.2018 1.5.2018 Stiahnuť
18/2018 SPP,as,Mlynské Nivy 44/a,82511Bratislava,IČO:35815256 17217,00€ s DPH 27.4.2018 1.5.2018 Stiahnuť
14/2018 Umenie a spoločnosť,o.z,Misionárska17,94901Nitra,IČO:50247760 700,00 € 20.2.2018 28.2.2018 Stiahnuť
20/2018 Divadlo ALFA,Rokycanská7,31200Plzeň,IČO:00250937 390,00 € 24.4.2018 10.5.2018 Stiahnuť
15/2018 Bratislavské bábkové divadlo,Dunajská36,81108Bratislava,IČO:164879 500,00 € 12.4.2018 15.5.2018 Stiahnuť
13/2018 Bratislavské bábkové divadlo,Dunajská36,81108Bratislava,IČO:164879 500,00 € 19.3.2018 17.5.2017 Stiahnuť
16.2018 P.A.T.,Bakošova2100/26,84103Bratislava,IČO:42020433 500,00 € 18.4.2018 17.5.2018 Stiahnuť
21/2018 neXt st.Art,A.Stodolu5,03601Martin,IČO:42350085 304,00 € 26.4.2018 17.5.2018 Stiahnuť
Mgr.Tabaček Peter, Žilina 20.12.2017 22.5.2018 Stiahnuť
23/2018 Mestské divadlo Žilina,Horný Val3,01001Žilina,IČO:30229839 bezodplatne 24.5.2018 25.5.2018 Stiahnuť
Člověk na hranici, z.s.,Hlavní třída 87/2, Český Těšín, 737 01,IČO: 68149760 1 200,00 € 25.5.2018 29.5.2018 Stiahnuť
24/2018 Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 12 000,00 € 16.5.2018 31.5.2018 Stiahnuť
25/2018 Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 11 000,00 € 16.5.2018 31.5.2018 Stiahnuť
Adamec Marián,Trenčianska 1589/3 Žilina,IČO 41411633 35€/m2/rok 31.5.2018 1.6.2018 Stiahnuť
Degner sro,Koloman Degner Kálov 3 Žilina, IČO 36434817 25€/m2/rok 31.5.2018 1.6.2018 Stiahnuť
Ing. Michal Kováč 35€/m2/rok 31.5.2018 1.6.2018 Stiahnuť
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 35€/m2/rok 31.5.2018 1.6.2018 Stiahnuť
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 45€/m2/rok 31.5.2018 1.6.2018 Stiahnuť
Ing. Ladislav Mirt,Dadanova 13 Žilina,IČO 33364711 45€/m2/rok 31.5.2018 1.6.2018 Stiahnuť
Škulec Ľuboš,Clementisova78,KNM,IČO:41174216 45€/m2/rok 31.5.2018 1.6.2018 Stiahnuť
Ing. Peter Dunajovec Škultétyho 70 Žilina, IČO 37809644 45€/m2/rok 31.5.2018 1.6.2018 Stiahnuť
Mgr.Ing. Marián Muška, Predmestská56 Žilina, IČO 30483701 37€/m2/rok 31.5.2018 1.6.2018 Stiahnuť
Špalek Juraj 37€/m2/rok 31.5.2018 1.6.2018 Stiahnuť