REPERTOÁR

Inscenácia pre vekovú kategóriu 10+

„Ako sa robí divadlo?“

Inscenácie pre deti od 8 rokov

Inscenácia pre deti od 3 rokov

Inscenácia pre všetkých od 5 rokov

Inscenácia pre deti od 7 rokov

Inscenácia pre mladých od 17 rokov a dospelých

Inscenácia pre deti od 6 rokov

Inscenácia pre vekovú kategóriu 11+

Inscenácia pre deti od 2 rokov

Inscenácia pre deti od 3 rokov

Inscenácia pre deti od 6 rokov

Inscenácia pre mladých od 14 rokov

Hravé čítanie pre deti od 3 rokov

Inscenácia pre deti od 4 rokov

Inscenácia pre deti od 6 rokov

Inscenácia pre deti od 6 rokov

Inscenácia pre deti od 4 rokov

Inscenácia pre deti od 3 rokov

Inscenácia pre deti od 3 rokov

Inscenácia pre deti od 6 rokov

Inscenácia pre mladých od 12 rokov

Pouličná inscenácia pre mladých od 12 rokov