Žilina, mesto s najstarším profesionálnym bábkovým divadlom na Slovensku, v dňoch 22., 23. a 24. mája 2019 hostilo jeden výnimočne živý festival. Vrcholom tohtoročnej bábkarskej sezóny bol jednoznačne 6. ročník festivalu slovenských profesionálnych bábkových divadiel Bábková Žilina 2019. Toto neobyčajné podujatie, ktoré organizuje Bábkové divadlo Žilina (BDŽ), sa uskutočnilo v Žiline už siedmykrát (vrátane nultého ročníka).

  1. ročník festivalu sa konal pod vzácnou záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a primátora mesta Žilina Petra Fiabáneho. Zúčastnili sa ho bábkari z celého Slovenska – všetkých päť slovenských kamenných bábkových divadiel (Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra a Žilina), päť agentúrnych divadiel, Teatro Tatro Štúdio, študenti Katedry bábkarskej tvorby Vysokej školy múzických umení v Bratislave a špeciálny hosť z Českej republiky – Divadlo Alfa z Plzne, ktoré sa slovenskému divákovi predstavilo rovno dvakrát – s jednou inscenáciou pre dospelého a s jednou pre detského diváka. Všetky divadlá a divadelné zoskupenia prezentovali svoje najpozoruhodnejšie bábkové produkcie z hľadiska témy či formy za ostatné dve sezóny, pričom o ich výber sa postarala dramaturgická rada festivalu, ktorá sa aj tento ročník stala garantom kvality.

            Tri festivalové dni ponúkli divákom skutočne bohatý program v širokej diváckej „cieľovke“ od produkcií pre batoľatá, až po vyslovene dospelého diváka. Na festivale sa odohralo 14 bábkových produkcií, uskutočnili sa prehliadky stálej expozície mapujúcej históriu Bábkového divadla Žilina v Rosenfeldovom paláci – Bábky v podkroví, hudobné koncerty výnimočných začínajúcich umelcov Juliány Hamranovej a Erika Žigmunda, ako aj legendárneho zoskupenia Chiki liki tu-a a tiež vyhlásenie výsledkov súťaže o pôvodný dramatický text pre deti a mládež organizovanej v spolupráci s Národným osvetovým centrom – Artúr 2019. Prvé miesto spojené s finančnou odmenou a možnosťou inscenovať svoj text na javisku BDŽ v najbližších dvoch sezónach vyhral Jozef Jenčo s hrou Blchy, na scénu!. Na druhom mieste sa umiestnil Marek Kendera s hrou Ja a ty a tretie miesto obsadil text Mateja Trubana Vlk na mesiaci.

            Moderátorskou tvárou tohtoročného festivalu bol opäť známy komik, skvelý herec a bývalý žilinský bábkar Juraj Šoko Tabaček, pričom hlasom festivalu sa stala čerstvá absolventka bábkarskej tvorby a výrazná bábkoherečka z BDŽ Juliána Hamranová.

            Bábková Žilina 2019 sa konala v priestoroch Bábkového divadla Žilina, Klubu Labyrint či v Rosenfeldovom paláci. Svoje priestory tiež veľkoryso ponúkli Mestské divadlo Žilina, Dom odborov a Smer klub 77. Všetky produkcie, ktoré sa mali konať u dlhoročného partnera festivalu Stanica Žilina – Záriečie, ktorého žiaľ pár dní pred festivalom postihlo nešťastie a zhorela mu divadelná sála S2, sa uskutočnili práve tam a festivalový divák nezostal ochudobnený ani o jeden bod pôvodného programu.

            Festivalu sa zúčastnilo takmer 200 slovenských i zahraničných hostí a jednotlivé produkcie vo vypredaných sálach vzhliadlo viac ako 2200 divákov.

            Priateľskú nesúťažnú atmosféru, ktorá tak neodmysliteľne patrí k festivalu, sa úspešne podarilo udržať aj tento ročník. Nenarušili ju ani kritické odborné semináre, ktoré sa do programu festivalu úspešne vrátili po niekoľkých ročníkoch. Naopak, boli veľmi prínosné a akcentovali potrebu slovenských bábkarov po domácej reflexii a konfrontácii. Festival z celého srdca ďakuje Fondu na podporu umenia, Žilinskému samosprávnemu kraju, mestu Žilina, všetkým sponzorom a partnerom festivalu, za výnimočnú podporu a spoluprácu, bez ktorej by takto významná udalosť slovenského bábkarského sveta vzniknúť nemohla.

Po dvoch rokoch sa tak organizátorom opäť potvrdilo, že robiť festival plný dobrého divadla a priateľskej atmosféry, ktorá sa odráža v obrovskom diváckom záujme, má zmysel. Ďakujeme, Bábková Žilina 2019, bola si opäť živá a výnimočná.

Michal Németh

Umelecký šéf BDŽ