Divadelný tábor Za oponou 2023

 

Bližšie informácie čoskoro!

Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Bábkové divadlo Žilina má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.bdz.sk

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • Obrázky a logá s prázdnym alternatívnym textom
 • Nadpisy s neadekvátnou sémantikou
 • Odrážky ako samostatné odseky
 • Tabuľka bez zadefinovaného záhlavia, taktiež prekrýva bočnú časť webovej stránky
 • Informácie o cookies sú umiestnené ako posledné a zároveň nemajú vhodný farebný kontrast
 • Hypertextové odkazy s odstráneným podčiarknutím, nemajú vytvorený názov a navyše používajú rôznu identifikáciu
 • Najbližšie predstavenia používajúce CSS vlastnosť „opacity:0“
 • Pri nastavení zobrazovania na 200 % dochádza k pretečeniu textu mimo layout
 • PDF dokumenty oskenované bez OCR vrstvy
 • V režime responzívneho zobrazenia dochádza k prekrytiu niektorých textov
 • Hover tlačidla nemá dostatočný farebný kontrast
 • Pretečenie textu cez layout vzhľadom na výšku riadku a jednotlivé rozostupy
 • Umiestnenie kurzora (hover) na položku menu, spôsobuje rozbalenie podmenu, ktoré sa nedá skryť bez posunutia kurzora
 • Podmenu nie je možné rozbaliť pomocou klávesnice a zároveň sa otvorí len pomocou presnej trajektórie kurzora
 • Carousel obsahuje šípky, ktoré sa nedajú zamerať pomocou klávesnice
 • V režime responzívneho zobrazenia sa používa hamburger button, ktorý sa nedá zamerať pomocou focusu klávesnice
 • Informácie o cookies používajú tlačidlá, ktoré sa nedajú zamerať pomocou focusu klávesnice
 • Carosuel sa nedá zastaviť
 • Webové sídlo nemá implementovaný skip-link
 • Niektoré dokumenty nemajú vytvorený názov
 • Prehľad ochrany osobných údajov je zamerateľný ako posledný v rámci celej webovej stránky
 • Hypertextové odkazy „Viac o predstavení“ a „Vstupenky“ nie sú prepojené s ich kontextom
 • Hypertextové odkazy „Stiahnuť“ nie sú prepojené s jeho kontextom
 • Webové sídlo nemá mapu stránok a ani vyhľadávanie
 • Prázdny nadpis druhej úrovne <h2>
 • Informácie o neexistujúcej webovej stránke sú zverejnené v angličtine, avšak v kóde nie je daný jazyk zadefinovaný
 • Prehľad ochrany osobných údajov je zverejnený v anglickom jazyku, avšak v kóde nie je daný jazyk zadefinovaný
 • Tlačidlo v tvare „X“ používa menovku, ktorá je skrytá pomocou CSS vlastnosti display:none
 • Syntaktické chyby
 • Rozbaľovací zoznam, ktorý nepoužíva atribút „aria-expanded“
 • Prehľad ochrany osobných údajov používa atribút aria-hidden=“true“
 • Prvky používateľského rozhrania nemajú vytvorené menovky

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 27. 3. 2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bude skontrolované najneskôr 1. 9. 2023 vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu webovej stránky.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese sekretariatbdza@vuczilina.sk alebo na telefónnom čísle +42141 5623 995. Radi Vám daný/é dokument/y sprístupníme. Správcom webového sídla je Bábkové divadlo Žilina.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.

Apríl s Bábkovým divadlom Žilina

Srdečne pozývame!

Marec v BDŽ

Milé diváčky a milí diváci,
pozdravujeme vás z Bábkového divadla Žilina. S radosťou vám predstavujeme program na mesiac marec. Tešiť sa môžete na reprízy klasík, no samozrejme nebude chýbať ani najčerstvejší prírastok; divadelná encyklopédia A ako Antarktída.
Dňa 1. marca reprízujeme inscenáciu Tracyho tiger v réžii Kataríny Aulitisovej. Inscenácia Tracyho tiger, ktorá vznikla adaptáciou kultovej knihy od amerického spisovateľa Williama Saroyana, je o hľadaní tigra v každom z nás. Každý z nás má svojho tigra. Niektorí spiaceho, iní hrozivo vrčiaceho. Tiger jedných pradie, iných cerí zuby. Inscenácia je vhodná pre mladých od 12 rokov.
Keďže sa pohybujeme v čase jarných prázdnin, v programe sme sa tiež rozhodli uviesť verejné predstavenia A ako Antarktída v réžii Jakuba Maksymova a to v piatok, 3. marca o 10:00 hod. Ďalšie predstavenie uvádzame v nedeľu, 5. marca v klasickom hracom čase o 16:00 hod.
V bábkači sa bude následne konať Divadelná Žilina – regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, divadla mladých a dospelých a prehliadka recitačných kolektívov. Mladým herečkám a hercom prajeme na doskách nášho divadla veľa zdaru!
V dňoch 11. a 25. marca sa môžete tešiť na Sobotu s rozprávkou. Formát podujatia vám je už isto dobre známy. Knižky pre Soboty s rozprávkou pre vás každý druhý týždeň vyberáme v Artfore Žilina – najlepšom kníhkupectve v meste. Nezabudnite, čítame vždy o 10:00 hod.
Tigre a tučniakov vystrieda 12. marca o 16:00 hod. Smelý Zajko v réžii Mateja Trubana. V nasledujúcom týždni zároveň započne nový skúšobný proces autorského projektu Robinson:ka, ktorý pripraví na javisku bábkača medzinárodne oceňovaný tandem divadelného zoskupenia Odivo.
A 19. marca o 16:00 hod. pozývame na našu najväčšiu súčasnú klasiku, či lepšie povedané kultovku. Je ňou vaša obľúbená inscenácia Zvedavý sloník, ktorú odohráme aj v nasledujúcu nedeľu, 26. marca.
Lístky na predstavenia si zakúpite online na webe predpredaj.sk. Pre informovanosť o konkrétnych predstaveniach z repertoáru odporúčame navštíviť web bdz.sk.
Tešíme sa na vašu návštevu v bábkači.

Matej Truban, dramaturg BDŽ

Zažite polárne dobrodružstvo v Bábkovom divadle Žilina

 

Milé diváčky, milí diváci,

položte si teraz prosím niekoľko otázok… Netúžili ste niekedy podniknúť výpravu do ďalekých končín? Nechali ste sa niekedy viesť dobrodružstvom, aby ste spoznali najväčšie tajomstvá planéty Zem? A vôbec, myslíte si, že viete o zákonoch prírody a prežitia všetko? Tentokrát Vás do divadla pozývame ako sprievodcovia. Vskutku, vezmeme Vás na čarovný svetadiel, ktorý vyzerá ako z rozprávky, no pritom je skutočný. Svetadiel, na ktorého ľadových pláňach žije viac tučniakov ako ľudí. Antarktída je jediný kúsok sveta, ktorý nepatrí nikomu, nevlastní ho žiaden človek ani žiadna mocnosť. Je to ukážkový príklad dohody medzi všetkými jestvujúcimi krajinami a symbol toho, že nad všetkými nerovnosťami dokáže zvíťaziť myšlienka, ktorá spája; neutíchajúca túžba spoznávať svet, chrániť ho a uvedomovať si, že rovnováha medzi človekom a prírodou je krehká.

Aj v divadelnej sezóne 2022/2023, ktorá nesie titul „Osamelá sezóna“, sme sa rozhodli ozvláštniť náš repertoár titulom, ktorý výrazne pracuje s informáciami. Nebuďte zaskočení, fakty a vedomosti rozhodne patria na divadelné dosky! Fakty sú nielenže rovnako zaujímavé ako ktorýkoľvek rozprávkový príbeh, v ktorom spolu zápasí dobro so zlom, ale pomáhajú nám lepšie rozumieť svetu a procesom, ktoré sa okolo nás dejú.

Inscenácia A ako Antarktída „zozbierala rozumy“ z mnohých encyklopédií i dokumentárnych filmov. Na pozadí jej vzniku sa mihajú desiatky, ba až stovky hodín výskumu, z ktorých vzišiel scenár. Ten vznikal pod rukami režiséra inscenácie, Jakuba Maksymova. Prostredníctvom netradičného konceptu tak zistíte, ako funguje život na najodľahlejšom kontinente planéty. Sme si istí, že dosiaľ ste nedokázali oceniť dôležitosť lahodných lievancov, alebo ste sa nezamýšľali, akú strastiplnú cestu musia prejsť najpočetnejší obyvatelia tejto zeme – tučniaky.

Inscenácia pracuje s formou lexikónu; abecedným usporiadaním a jej poslaním je odovzdať detskému divákovi vo veku od 7 rokov tie najzaujímavejšie informácie z prostredia Antarktídy, ale i zákonov prírody ako takých. Pre divákov prvého stupňa základných škôl tak môže byť návšteva tohto predstavenia nielen zážitkom, ale aj motiváciou zaujímať sa o svet a chrániť ho pred nepriaznivými vplyvmi, ktoré ho priamo i nepriamo ohrozujú.

Inscenácia vzniká pod rukami skúseného, medzinárodného tandemu tvorcov a tvorkýň. O koncept i réžiu sa postaral už spomínaný český režisér Jakub Maksymov, ktorý kreoval finálny tvar spolu s kolektívom účinkujúcich herečiek z ansámblu BDŽ; Bibiánou Tarasovičovou, Miroslavou Mravcovou, Annou Homolka-Čitbajovou a Barborou Juríčkovou. Výtvarný kľúč k inscenácii vznikal pod rukami poľskej scénografky Olgy Ziębińskej. Hudbu skomponoval a nahral srbský hudobník Lazar Novkov. Spomenúť treba aj multimediálnu zložku; inscenácia bohato využíva digitálne projekcie. O ich zhotovenie sa zaslúžil režisér Maksymov a šéf techniky Bábkového divadla Žilina, Ján Baumann. O dramaturgiu a preklad sa postaral Matej Truban.

Premiéra inscenácie sa uskutoční v piatok, 24. februára 2023 o 18:00 h v sále Bábkového divadla Žilina. Prvú reprízu budete môcť vidieť následne v nedeľu, 26. februára o 16:00. Veríme, že Vás pozvánka na netradičný, divadelno-náučný titul zaujme. Antarktída volá!

Lístky rezervujte na webe, cez portál predpredaj.sk. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Matej Truban, dramaturg inscenácie

 

Február v Bábkovom divadle Žilina

 

Milé diváčky, milí diváci,
február sa už nezadržateľne blíži a s ním aj program, ktorý sme pre vás pripravili. Uznávame, na počet predstavení je skúpy. To preto, že v sále dáme prednosť naštudovaniu novej inscenácii Antarktída, ktorá v týchto dňoch naberá kontúry pod hlavičkou tvorivého tandemu Jakuba Maksymova a Olgy Ziebinskej. Ale pekne po poriadku.
Vo februári máte možnosť poslednýkrát vidieť stálicu, ktorá sa v repertoári bábkača udržala krásnych desať rokov. Reč je o inscenácii Najlepšia rozprávka o Červenej čiapočke. Veselú klauniádu pre deti od troch rokov uvidíte v nedele, 5. a 12. februára o 16:00.
Nepoľavujeme ani v Sobote s rozprávkou, ktorá sa čím ďalej, tým viac teší vašej obľube. Každú druhú sobotu vám poväčšine v sále bábkača čítajú naše herečky a herci z knižiek. A veruže nie z hocijakých; vyberáme z ponuky nových i starších kníh z najlepšieho kníhkupectva pod slnkom, z Artfora Žilina. Tešíme sa na vás v soboty, 11. a 25. februára o desiatej hodine doobeda, vstupné dobrovoľné. A pozor, v nedeľu 25. februára sa bude čítať priamo v kníhkupectve Artforum na Mariánskom námestí.
Uhádnete, ktoré meno je spojené s pranostikou „… Ľady láme, alebo ich narobí?“ Má meniny 24. februára. Teda presne v deň, kedy premiérujeme inscenáciu ľadom priam pokrytú! Reč je o spomínanej Antarktíde. V netradičnom, no fascinujúcom spojení dokumentu a divadla sa vám predstavia herečky Anna Homolka-Čitbajová, Barbora Juríčková, Miroslava Mravcová a Bibiana Tarasovičová. Kto sa nezmestí na premiéru, uvidí prvú reprízu už v nedeľu, 26. februára o 16:00.
O tom, čo sa deje za stenami bábkača, sa teraz môžete dopočuť aj v podcastoch Bábcast, ktorý nájdete na všetkých známych audiostreamoch. Miesta v hľadisku si rezervujete cez portál predpredaj.sk. O vekovej vhodnosti i obsahu jednotlivých inscenácií z repertoáru sa dozviete na webe bdz.sk. Prajeme vám veľa zdravia a tešíme sa na vašu návštevu v Bábkovom divadle Žilina.

Matej Truban, dramaturg BDŽ

Január s BDŽ

Milé diváčky, milí diváci.

Pozdravujeme vás z bábkača a do nového roka vám vinšujeme mnoho radostí i zdravostí. Aby vám napriek mnohým patáliám ostávala v srdci nádej a humor. Ten vám radi doplníme nielen v mesiaci január, ale aj počas celého roka. Nuž, pozrite sa spolu s nami, čo sme pre vás pripravili.

Vianoce sú síce fuč, ale zima predsa len ostáva. Aj v bábkači ešte stále tróni na scéne Pani Zima – Perinbaba, ktorú odohráme v nedeľu, 8. januára o 16:00. V soboty 14. a 28. januára pre vás znovu otvárame brány divadla, kde vám naše herečky a herci prečítajú z najkrajších knižiek pre deti. Nezabúdajte, Sobota s rozprávkou, ktorú organizujeme s kníhkupectvom Artforum, začína vždy o 10:00.

V nedeľu, 15. januára, budú v divadle hopsať Kozliatka. Inscenácia, ktorú sme pred vyše dvoma rokmi uviedli v rámci projektu Bábkač v záhrade sa už akosi trvalo zakorenila v repertoári divadla, z čoho máme samozrejme radosť. Capko s Kozičkou vám svoje príhody zabékajú vo foyeri divadla o 16:00.

V januárovom programe taktiež uvádzame tituly pre mládež a dospelých. Inscenácia Neprebudený v réžii Mariána Pecka vychádza z rovnomennej literárnej predlohy z pera Martina Kukučína. Obecný pastier Ondráš Machuľa patrí medzi tých, ktorých spoločnosť vylúčila; je terčom posmeškov a opovrhnutia pre svoj nedokonalý intelekt. Napriek tomu, že Kukučín napísal poviedku Neprebudený na konci 19. storočia, jej presah do súčasnej spoločnosti je v mnohých aspektoch mimoriadne výrazný. Na predstavenie vás pozývame v rámci Večernej stredy pre dospelých, 18. januára o 18:00.

O týždeň na to uvedieme reprízu našej najnovšej inscenácie Doppler v réžii Jána Luterána. Divadelná adaptácia rovnomennej knižnej predlohy spisovateľa Erlenda Loe prináša príbeh o mužovi – novodobom pustovníkovi, ktorý sa rozhodne zanechať život priemerného zarábajúceho živiteľa rodiny a odísť do lesov nórskej tundry. Nejedná sa totiž o žiadne spoznávanie tajomstiev divokej prírody. Andreas Doppler potrebuje pretrhnúť väzby, odlúčiť sa, skryť sa pred svetom. Čo ho k tomu ženie a aký má na to vlastne dôvod? Zistíte spolu s nami v stredu, 25. januára o 18:00.

Mesiac zakončíme reprízou a zároveň derniérou. Na javisku bábkača po siedmich rokoch poslednýkrát zasvieti Zázračná baterka. O čom je tento príbeh? Nuž, prezradíme len toľko, že o malom Ferkovi, ktorému jedného dňa podaruje rozprávkový starček zázračnú baterku, ktorá dokáže nemysliteľné veci! Aké? Na to sa príďte pozrieť 29. januára o 16:00.

A že či je to všetko? Veru nie, v januári začíname pripravovať aj nový titul s názvom Antarktída v réžii Jakuba Maksymova. Ale o tom až vo februárovej tlačovke. Bábkač teraz môžete aj počúvať. Novinky z divadla i rozhovory s tvorcami vám prinášame v podcaste Bábcast, ktorý nájdete na Spotify aj Apple podcast.

Lístky na predstavenia si môžete zarezervovať cez portál predpredaj.sk. O vekovej vhodnosti i obsahu jednotlivých inscenácií sa dozviete viac na našom webe – bdz.sk.

Tešíme sa na stretnutia s vami v Bábkovom divadle Žilina!

Matej Truban, dramaturg BDŽ

BÁBCAST – PODCAST Bábkového divadla Žilina

 

Juchúúú, je to tu!

BÁBCAST – PODCAST Bábkového divadla Žilina.

Milé diváčky, diváci, kolegyne, kolegovia, od tejto chvíle sa môžete stať našimi poslucháčkami a poslucháčmi!

Podcast o živote nášho bábkača je ONLINE na troch relevantných platformách – Spotify, Apple podcasts, Anchor.

Pripravované novinky, rozhovory, neformálne tlačovky a ešte oveľa viac nájdete na
Spotify: https://open.spotify.com/show/787vCpuut3lFVLlUZn8gFH

Apple podcasts:
https://podcasts.apple.com/…/b%C3%A1bcast/id1657428523

alebo len online bez aplikácie:
https://anchor.fm/babcast

Ak máte nejaké postrehy, tipy, reflexie, nápady, píšte nám na babcast@bdz.sk

Tak šup do počúvania a nezabudnite zdieľať a odoberať!

Vaše BDŽ

projekt IROP

 

Vďaka IROP – Integrovanému regionálnemu operačnému programu – nás v Bábkovom divadle Žilina, v období 12/2022 až 12/2023, čakajú príjemné rekonštrukčné povinnosti, prostredníctvom ktorých sa zvýši nielen kvalita našich služieb, ale aj úroveň hygienických štandardov či úspora prevádzkových nákladov.

Máme z toho veľkú radosť a ďakujeme za podporu!

Vaše BDŽ

December s Bábkovým divadlom Žilina

December bude v Bábkovom divadle Žilina poriadne rozprávkový!

Na javisku ožijú klasiky nové i tie staršie. Najskôr sa vám predstaví ušatý hrdina a známy pecivál, ktorý sa jedného dňa rozhodne podniknúť dobrodružnú výpravu po neznámom svete plnom neznámych tvorov. Ako sa môže takáto výprava skončiť? A ako je to s našim vlastným strachom? Má naozaj väčšie oči ako diváčky a diváci? To sa dozviete v bábkovom predstavení Smelý Zajko, v réžii Mateja Trubana už 4. decembra o 16:00.

Samozrejme, čo by to bol za december bez našej snehovej stálice? Za jej popularitu vďačíme bratom Grimmovcov, ale aj Ľubomírovi Feldekovi a Jurajovi Jakubiskovi. Prítomnosť folklórnych motívov i sprievodcov-komediantov si vás získali pred obrazovkami televízií, no trinásť rokov vás jej meno láka aj do sály Bábkového divadla Žilina. Hádate správne, Perinbabu uvádzame v réžii Petra Palika a to rovno trikrát, 11. decembra o 16:00; 14. decembra o 18:00 a 18. decembra o 16:00.

V poslednom mesiaci v roku pre vás organizujeme aj Sobotu s rozprávkou. Pri čítaní najlepších knižiek z Artfora sa uvidíme v sobotu, 17. decembra o 10:00 v sále BDŽ.

V decembri sme spustili aj podcast z vlastnej dielne — Bábcast, ktorý nájdete na Spotify, Apple podcastoch alebo len tak na webe na Anchore. Stačí vyhľadať na Google heslo Bábcast. Dozviete sa veľa zaujímavostí zo života nášho bábkača.

Veľmi sa tešíme zo záujmu, ktorý evidujeme aj zo strany škôl, škôlok a súkromných spoločností. Okrem uvedených termínov určených pre verejnosť hráme počas decembra takmer nepretržite až do Vianoc. Po dvoch rokoch, ktoré sme najmä v zimných mesiacoch strávili v lockdowne, máme z týchto živých stretnutí úprimnú radosť.

Lístky na predstavenia sú dostupné na webe predpredaj.sk. Zo skúseností vieme, že váš záujem o predstavenia je v mesiaci december vyšší, pre istotu vás teda nabádame k včasnejšej rezervácii vstupeniek.

Zároveň vám chceme popriať príjemné prežitie adventného času a pokojné vianočné sviatky.
Tešíme sa na vás v Bábkovom divadle Žilina. Do skorého videnia!

Matej Truban, dramaturg BDŽ