Zmluvy

Číslo Dodávateľ Predmet zmluvy (popis) Suma Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
OZ TAM-TAM,Laborecká 2001 Humenné,IČO37792504 obstaranie sceny do inscenácie 1500 Eur 28.2.2012 28.2.2012
11/2012 Adamec Marián,Trenčianska 1589/3 Žilina,IČO 41411633 prenájom nebytových priestorov 31Eur/m2/rok 29.2.2012 1.3.2012
5/2012 Škulec Ľuboš prenájom nebytových priestorov 41 Eur/m2/rok 29.2.2012 1.3.2012
9/2012 Ing. Ulaher Stanislav prenájom garáže 27,15 Eur/m2/rok 29.2.2012 1.3.2012
4/2012 Ing. Ladislav Mirt,Dadanova 13 Žilina,IČO 33364711 prenájom nebytových priestorov 42,- Eur/m2/rok 29.2.2012 1.3.2012
10/2012 OZ TDA Ing Monika Čutková,Bajzova 16 Žilina, IČO37799509 prenájom nebytových priestorov 31,- eur/m2/rok 29.2.2012 1.3.2012
7/2012 Degner sro,Koloman Degner Kálov 3 Žilina, IČO 36434817 prenájom garáže 20,51 eur/m2/rok 29.2.2012 1.3.2012
2/2012 ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 prenájom nebytových priestorov 41,- eur/m2/rok 29.2.2012 1.3.2012
6/2012 Mgr.Ing. Marián Muška, Predmestská56 Žilina, IČO 30483701 prenájom nebytových priestorov 35,- eur/m2/rok 29.2.2012 1.3.2012
8/2012 Ing. Michal Kováč prenájom garáže 32,6 eur/m2/rok 29.2.2012 1.3.2012
3/2012 VABAU sro, Ing. Jarosla Adamec, Ulica pri Rajčianke Žilina, IČO 44995865 prenájom nebytových priestorov 42,- eur/m2/rok 29.2.2012 1.3.2012
1/2012 Ing. Peter Dunajovec Škultétyho 70 Žilina, IČO 37809644 prenájom nebytových priestorov 41,-eur/m2/rok 29.2.2012 1.3.2012
HARRY TEATER, o. z,m Kráľovohoľská 16, 974 11 Banská Bystrica, IČO:42189004 predstavenie 10.1.2012 10.1.2012
KBT O.Z., ráZUSOVA 3286/3, 058 01  Poprad, IČO:42080673 predstavenie 28.2.2012 28.2.2012
Bratislavské ábkové divadlo , Dunajská 36,811 08 Bratislava , IČO:164879 predstavenie 9.1.2012 9.1.2012
Bábkové divadlo na rázcestí, Skuteckého 14, 975 90 Banská Bystrica, IČO:35985381 predstavenie 20.1.2012 20.1.2012
Staré divadlo K. Spišáka v Nitre, 7. pešieho pluku č. 1, 949 01  Nitra, IČO. 36103004 predstavenie 13.1.2012 13.1.2012
Bábkové divadlo na rázcestí, Skuteckého 14, 975 90 Banská Bystrica, IČO:35985381 predstavenie 26.3.2012 26.3.2012
GOGO Agency, Farská 42, 849 01  Nitra, IČO: 35006251 1.3.2012 1.3.2012
Teátro Neline, J. Holčeka 21, 900 86  Budmerice predstavenie 7.3.2012 7.3.2012
Ing Adriana Maláčová Pekarová,M.Bela37,Trenčín,IČO42057001 daňové poradenstvo 50,-eur/hod 13.6.2012 13.6.2012
1/2012 Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši, IČO:36145246,Ul.1.mája28/196,03101Liptovský Mikuláš Nájom vozidla Citroen Xsara 70 Eur/mes 30.8.2012 1.9.2012
1/2013 Juraj Malík krátkodobý prenájom nebytových priestorov 300 Eur 18.2.2013 19.2.2013
Adamec Marián,Trenčianska 1589/3 Žilina,IČO 41411633 prenájom nebytových priestorov 32,12 Eur/m2/rok 26.2.2013 1.3.2013
Degner sro,Koloman Degner Kálov 3 Žilina, IČO 36434817 prenájom nebytových priestorov 21,25 Eur/m2/rok 26.2.2013 1.3.2013
Ing. Michal Kováč prenájom nebytových priestorov 33,77 Eur/m2/rok 26.2.2013 1.3.2013
Ing. Ladislav Mirt,Dadanova 13 Žilina,IČO 33364711 prenájom nebytových priestorov 43,51 Eur/m2/rok 26.2.2013 1.3.2013
OZ TDA Ing Monika Čutková,Bajzova 16 Žilina, IČO37799509 prenájom nebytových priestorov 32,12 Eur/m2/rok 26.2.2013 1.3.2013
Ing. Ulaher Stanislav prenájom nebytových priestorov 28,13 Eur/m2/rok 26.2.2013 1.3.2013
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 prenájom nebytových priestorov 42,48 Eur/m2/rok 26.2.2013 1.3.2013
Ing. Peter Dunajovec Škultétyho 70 Žilina, IČO 37809644 prenájom nebytových priestorov 43,51 Eur/m2/rok 26.2.2013 1.3.2013
Škulec Ľuboš prenájom nebytových priestorov 42,48 Eur/m2/rok 26.2.2013 1.3.2013
Mgr.Ing. Marián Muška, Predmestská56 Žilina, IČO 30483701 prenájom nebytových priestorov 36,26 Eur/m2/rok 26.2.2013 1.3.2013
Národné osvetové centrum, Námestie SNP12, 81234Bratislava, IČO164615 spolupráca pri realizovaní súťaže ARTUR 25,3,2013
2013/1196 Slovenské národné múzeum-Múzeum Bojnice,IČO00164721,Ul.Zámok a okolie č1,97201Bojnice prenájom nebytových priestorov 528,00 Eur 3,5+4,5+10,5+11,5,2013 29,4,2013
Divadelná agentúra PIKI, Obrancov mieru 1288/18,902 01 Pezinok, IČO:32817371 predstavenie 400 € 17.9.2013
HARRY TEATER, o. z,m Kráľovohoľská 16, 974 11 Banská Bystrica, IČO:42189004 predtavenie 580 € 9.9.2013
Bratislavské ábkové divadlo , Dunajská 36,811 08 Bratislava , IČO:164879 predstavenie 700 € 12.9.2013
Teátro Neline, J. Holčeka 21, 900 86  Budmerice predtavenie 300 € 12.9.2013
Staré divadlo K. Spišáka v Nitre, 7. pešieho pluku č. 1, 949 01  Nitra, IČO. 36103004 predstavenie 1 150 € 9.9.2013
Bábkové divadlo na rázcestí, Skuteckého 14, 975 90 Banská Bystrica, IČO:35985381 predstavenie 600 € 9.9.2013
bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01  Košice, IČO:31297811 predstavenie, cestovné 1 100 € 12.9.2013
GOGO Agency, Farská 42, 849 01  Nitra, IČO: 35006251 predstavenie 350 € 17.9.2013
Divadlo LUDUS, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO:00893862 predstavenie 400 € 11.9.2013
Ing. Ulaher Stanislav prenájom nebytových priestorov 28,52 Eur/m2/rok 27.2.2014 1.3.2014
Degner sro,Koloman Degner Kálov 3 Žilina, IČO 36434817 prenájom nebytových priestorov 21,55 Eur/m2/rok 27.2.2014 1.3.2014
Ing. Michal Kováč prenájom nebytových priestorov 34,24 Eur/m2/rok 27.2.2014 1.3.2014
Adamec Marián,Trenčianska 1589/3 Žilina,IČO 41411633 prenájom nebytových priestorov 32,57 Eur/m2/rok 27.2.2014 1.3.2014
Ing. Ladislav Mirt,Dadanova 13 Žilina,IČO 33364711 prenájom nebytových priestorov 44,12 Eur/m2/rok 27.2.2014 1.3.2014
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 prenájom nebytových priestorov 43,07 Eur/m2/rok 27.2.2014 1.3.2014
Mgr.Ing. Marián Muška, Predmestská56 Žilina, IČO 30483701 prenájom nebytových priestorov 36,77 Eur/m2/rok 27.2.2014 1.3.2014
Škulec Ľuboš prenájom nebytových priestorov 43,07 Eur/m2/rok 27.2.2014 1.3.2014
Livonec sro,Tulská 33,01008 Žilina, IČO: 31730671 zabezpečenie činností BOZP 48,00 Eur /mesiac 1.3.2014 1.3.2014
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 prenájom garáže 34,50 Eur/m2/rok 28.2.2014 1.3.2014
RaM organárske dielne Žilina sro, Predmestská 56, 01001Žilina, IČO: 47076941 prenájom nebytových priestorov 36,80 Eur/m2/rok 28.2.2014 1.3.2014
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši, IČO:36145246,Ul.1.mája28/196,03101Liptovský Mikuláš Nájom vozidla Citroen Xsara 70 Eur/mes 31.8.2014 1.9.2014
DACHSER Slovakia a.s.,Lozorno 1126,90055Lozorno zastupovanie v colnom konaní 30.10.2014 31.10.2014
Divadelný ústav,Jakubovo nám.12,81357Bratislava spolupráca pri zájazde do Číny 4000 Eur 20.10.2014 21.10.2014
Continental Matador Rubber,sro,T.Vansovej 1054,02001Púchov dar zájazd Čína 300 Eur 13.10.2014 14.10.2014
Nadácia ESET,Einsteinova 24,85101Bratislava dar zájazd Čína 5000 Eur 27.10.2014 28.10.2014
SOAR,Pri Rajčianke49,01001Žilina dar Slavnost otvorenie 300 Eur 2.12.2014 2.12.2014
Hastra,DolRudiny2/3528,01001Žilina dar Slavnost otvorenie 300 Eur 4.12.2014 4.12.2014
ŽSK,Komenského48,01109Žilina Zmluva o zverení majetku 1049039,75 Eur 19.12.2014 22.12.2014
NOC,Nám.SNP12,81232Blava,ICO00164615 príprava a realiz sútaže dram textov“Artúr/ 8.1.2015 15.1.2015
Slovak Telekom a.s, Karadžičova10,82513Bratislava,IČO:35763469 nájom a údržba koncového zariadenia 62,4 eur/mes 19.12.2014 1.1.2015
EKPS sro,Vysokoškolákov 8013,01008Žilina Servis PC techniky 125Eur+DPH/mes 29.1.015 1.2.205
DOXX Minerál sro,Kálov356,Žilina01001 Dávkovač vody +dodávka vody 48 Eur/mes 1.2.2015 1.2.2015
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 prenájom nebytových priestorov 43,07 Eur/m2/rok 17.2.2015 1.3.2015
Degner sro,Koloman Degner Kálov 3 Žilina, IČO 36434817 prenájom nebytových priestorov 21,55 Eur/m2/rok 17.2.2015 1.3.2015
Mgr.Ing. Marián Muška, Predmestská56 Žilina, IČO 30483701 prenájom nebytových priestorov 36,77 Eur/m2/rok 17.2.2015 1.3.2015
Adamec Marián,Trenčianska 1589/3 Žilina,IČO 41411633 prenájom nebytových priestorov 32,57 Eur/m2/rok 17.2.2015 1.3.2015
Škulec Ľuboš,Clementisova78,KNM prenájom nebytových priestorov 43,07 Eur/m2/rok 17.2.2015 1.3.2015
Ing. Michal Kováč,Moyzesova28,Žilina prenájom nebytových priestorov 34,24 Eur/m2/rok 17.2.2015 1.3.2015
Ing. Ulaher Stanislav, prenájom nebytových priestorov 28,52 Eur/m2/rok 17.2.2015 1.3.2015
Ing. Ladislav Mirt,Dadanova 13 Žilina,IČO 33364711 prenájom nebytových priestorov 44,12 Eur/m2/rok 17.2.2015 1.3.2015
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 prenájom nebytových priestorov 34,50 Eur/m2/rok 17.2.2015 1.3.2015
BKIS,Židovská 1,Bratislava predstavenie 690 Eur 13.2.2015 13.2.2015
KKS Čadca,Mozyesova50,Čadca predstavenie 820 Eur 30.1.2015 30.1.2015
Staré divadlo K. Spišáka v Nitre, 7. pešieho pluku č. 1, 949 01  Nitra, IČO. 36103004 predstavenie 500 Eur 27.2.2015 27.2.2015
Dom kultúry Martin,Vajanského2,Martin predstavenie 700 Eur 11.3.2015 11.3.2015
Puppet theatre Plecigua,pl.Teatralny1,Szezecin Festival Kontrapunkt 2015 1700 Eur 5.3.2015 5.3.2015
Špalek Juraj,Keblianska251/9,Streženice,IČO40678385 prenájom nebytových priestorov 37,00 Eur/m2/rok 30,3,2015 1,4,2015
Ing. Peter Dunajovec Škultétyho 70 Žilina, IČO 37809644 prenájom nebytových priestorov 45,00 Eur/m2/rok 30,3,2015 1,4,2015
Nadácia Pontis,Zelinárska 2,82108Bratislava,IČO317848828 grant na projekt Bábková Žilina-Živý festival 3000,-Eur 8,4,2015 9,4,2015
Implementačná agentúra MPSVR,Špitálska6,81455Bratislava,IČO30854687 zamestávanie osôb s rodičovskými povinnosťami 3066,35 Eur 20,4,2015 23,4,2015
Divadelný ústav,Jakubovo nám.12,81357Bratislava spolupráca pri zájazde do Zlína 830,- Eur 06,05,2015 12,05,2015
Staré divadlo K. Spišáka v Nitre, 7. pešieho pluku č. 1, 949 01  Nitra, IČO. 36103004 predstavenie v rámci festivalu 11,5,2015 20,5,2015
Teatro Colorato,Nejedlého 12,84102Bratislava,IČO:42178266 predstavenie v rámci festivalu 11,5,2015 20,5,2015
Túlavé divadlo, Obchodná162,92121Zeleneč,IČO:44445806 predstavenie v rámci festivalu 11,5,2015 20,5,2015
Divadelná fakulta VŠMU,Ventúrska3,81301Bratislava,IČO:00397431 predstavenie v rámci festivalu 11,5,2015 20,5,2015
Odivo OZ,M.Rázusa1317,IČO:42317061 predstavenie v rámci festivalu 11,5,2015 20,5,2015
Divadlo TUŠ,Rázusova 3286,05801Poprad,IČO:42080673 predstavenie v rámci festivalu 11,5,2015 20,5,2015
HARRY TEATER, o. z,m Kráľovohoľská 16, 974 11 Banská Bystrica, IČO:42189004 predstavenie v rámci festivalu 11,5,2015 20,5,2015
GOGO Agency, Farská 42, 849 01  Nitra, IČO: 35006251 predstavenie v rámci festivalu 11,5,2015 20,5,2015
Dezorzovo lútkové div,Hlboká 5,81106Bratislava,IČO:30857872 predstavenie v rámci festivalu 11,5,2015 20,5,2015
Bratislavské ábkové divadlo , Dunajská 36,811 08 Bratislava , IČO:164879 predstavenie v rámci festivalu 11,5,2015 20,5,2015
Bábkové divadlo na rázcestí, Skuteckého 14, 975 90 Banská Bystrica, IČO:35985381 predstavenie v rámci festivalu 11,5,2015 20,5,2015
Bábkové divadlo Košice,Tajovského4,04001Košice,IČO:31297811 predstavenie v rámci festivalu 11,5,2015 20,5,2015
Profitmedia,sro,Mariánska8,Nitra,IČO:45438234 realizácia podujatia:Žilinské popoludnie ku Dňu otcov 400,- €
Slovenské komorné divadlo,Divadelná1,03680Martin,IČO:36145301 predstavenie predstavenie v rámci festivalu Dotyky a spojenia 10,6,015 22,6,015
Divadelný ústav,Jakubovo nám.12,81357Bratislava spolupráca pri zájazde do Sarajeva 1500,- € 6,10,2015 6,10,2015
Adamec Marián,Trenčianska 1589/3 Žilina,IČO 41411633 prenájom nebytových priestorov 32,57 Eur/m2/rok 25.2.2016 1.3.2016
Ing. Michal Kováč,Moyzesova28,Žilina prenájom nebytových priestorov 34,24 Eur/m2/rok 25.2.2016 1.3.2016
Degner sro,Koloman Degner Kálov 3 Žilina, IČO 36434817 prenájom nebytových priestorov 21,55 Eur/m2/rok 25.2.2016 1.3.2016
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 prenájom nebytových priestorov 34,50 Eur/m2/rok 25.2.2016 1.3.2016
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 prenájom nebytových priestorov 43,07 Eur/m2/rok 25.2.2016 1.3.2016
Ing. Ladislav Mirt,Dadanova 13 Žilina,IČO 33364711 prenájom nebytových priestorov 44,12 Eur/m2/rok 25.2.2016 1.3.2016
Mgr.Ing. Marián Muška, Predmestská56 Žilina, IČO 30483701 prenájom nebytových priestorov 36,77 Eur/m2/rok 25.2.2016 1.3.2016
Škulec Ľuboš,Clementisova78,KNM,IČO:41174216 prenájom nebytových priestorov 43,07 Eur/m2/rok 25.2.2016 1.3.2016
Mestské kultúrne stredisko D.Kubín,Nám.Slobody 1269/3,IČO 355046 predstavenie 527 € 2.2.2016 23.3.2016
Slovenské komorné divadlo,Divadelná1,03680Martin,IČO:36145301 predstavenie 700 € 1.3.2016 4.5.2016
Slovenské komorné divadlo,Divadelná1,03680Martin,IČO:36145301 predstavenie 700 € 4.3.2016 26.5.2016
Špalek Juraj,Keblianska251/9,Streženice,IČO40678385 prenájom nebytových priestorov 37,00 Eur/m2/rok 25.2.2016 1.4.2016
Ing. Peter Dunajovec Škultétyho 70 Žilina, IČO 37809644 prenájom nebytových priestorov 45,00 Eur/m2/rok 25.2.2016 1.4.2016
Padala a spol sro,Žilinská 531/102,01311 Lietavská Lúčka,IČO 36403270 prenájom parkovacieho miesta 2x 186 € 19.5.2016 22.5.2016
Padala a spol sro,Žilinská 531/102,01311 Lietavská Lúčka,IČO 36403270 prenájom parkovacieho miesta 2x 180 € 23.5.2016 1.6.2016
Adamec Marián,Trenčianska 1589/3 Žilina,IČO 41411633 prenájom nebytových priestorov 35€/m2/rok 25.5.2016 1.6.2016
Škulec Ľuboš,Clementisova78,KNM,IČO:41174216 prenájom nebytových priestorov 45€/m2/rok 25.5.2016 1.6.2016
Ing. Peter Dunajovec Škultétyho 70 Žilina, IČO 37809644 prenájom nebytových priestorov 45€/m2/rok 25.5.2016 1.6.2016
Ing. Ladislav Mirt,Dadanova 13 Žilina,IČO 33364711 prenájom nebytových priestorov 45€/m2/rok 25.5.2016 1.6.2016
Ing. Michal Kováč prenájom garáže 35€/m2/rok 25.5.2016 1.6.2016
Degner sro,Koloman Degner Kálov 3 Žilina, IČO 36434817 prenájom garáže 25€/m2/rok 25.5.2016 1.6.2016
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 prenájom garáže 35€/m2/rok 25.5.2016 1.6.2016
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 prenájom nebytových priestorov 45€/m2/rok 25.5.2016 1.6.2016
Mgr.Ing. Marián Muška, Predmestská56 Žilina, IČO 30483701 prenájom nebytových priestorov 37€/m2/rok 27.6.2016 1.7.2016
Špalek Juraj,Keblianska251/9,Streženice,IČO40678385 prenájom nebytových priestorov 37€/m2/rok 27.6.2016 1.7.2016
Divadlo JGT vo Zvolene,Divadelná3,96077 Zvolen,IČO:35989572 predstavenie 1515,-€ 25.5.2016 14.6.2016
Špalek Juraj,Streženice, prenájom nebytových priestorov 37€/m2/rok 15.7.2016 18.7.2016
Padala a spol sro,Žilinská 531/102,01311 Lietavská Lúčka,IČO 36403270 prenájom parkovacieho miesta 2x 180 € 29.9.2016 1.8.2016
ŽSK,Komenského48,01109Žilina Zmluva o zverení majetku 1716,-€ 21.12.2016 30.12.2016
Národné osvetové centrum, Námestie SNP12, 81234Bratislava, IČO164615 spolupráca pri realizovaní súťaže ARTUR 2017 22.12.2016 10.1.2017
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 Projekt Škaredé káčatko 5000,- Eur 13.12.2016 12.1.2017
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 ProjektJasietka alebo Z rozprávky do rozprávky 6500,- Eur 13,12,2016 12,1,2017
Dom kultúry v Čadci,Matičné nám.11,IČO:37798740 predstavenie 50% z tržby 9.1.017 18.1.017
Kysucké kult.stred.v Čadci,moyzesova50,Čadca,IČO:36145203 Palárikova Raková 1000,-eur 20.1.2017 31.1.2017
Slovenské komorné divadlo,Divadelná1,03680Martin,IČO:36145301 predstavenie 500,-eur 2.2.2017 8.2.2017
Umenie a spoločnosť oz,Misionárska 17,94901Nitra,Ičo:50247760 predstavenie 650,- € 22.3.2017 28.3.2017
Umelecký súbor Lúčnica,Štúrova6,81102Bratislava,IČO:00164828 predstavenie 950,-€ 24.4.2017 11.5.2017
Odivo OZ,M.Rázusa1317,IČO:42317061 predstavenie 740 € 9.5.2017 19.5.2017
staré divadlo v Nitre, Ulica 7. pešieho pluku č.1, 949 01  Nitra predstavenie 750,-€ 9.5.2017 19.5.2017
Dezorzovo lútkové div,Hlboká 5,81106Bratislava,IČO:30857872 predstavenie 750,-€ 9.5.2017 19.5.2017
Teatrum Mundi ul. Podkarpacka 1, 33-160 Ryglice nip 9930543863 predstavenie 700,-€ 9.5.2017 19.5.2017
Bábkové divadlo Košice,Tajovského4,04001Košice,IČO:31297811 predstavenie 800,-€ 9.5.2017 19.5.2017
Bratislavské ábkové divadlo , Dunajská 36,811 08 Bratislava , IČO:164879 predstavenie 2000,-€ 9.5.2017 19.5.2017
Združenie TEATRO TATRO, Nová 8, 949 01  Nitra predstavenie 12 500,-€ 9.5.2017 19.5.2017
Divadelná agentúra PIKI, Obrancov mieru 1288/18,902 01 Pezinok, IČO:32817371 predstavenie 500,-€ 9.5.2017 19.5.2017
Nové divadlo Umenie a spoločnosť o.z., Misionárska 17, 949 01  Nitra predstavenie 600,-€ 9.5.2017 19.5.2017
Nové divadlo Umenie a spoločnosť o.z., Misionárska 17, 949 01  Nitra predstavenie 1000,-€ 9.5.2017 19.5.2017
Divadlo LEČO, Ľudmily Križanovej 5090/6, 905 01  Senica Čáčov predstavenie 250,-€ 9.5.2017 19.5.2017
Bábkové divadlo na rázcestí, Skuteckého 14, 975 90 Banská Bystrica, IČO:35985381 predstavenie 600,-€ 9.5.2017 19.5.2017
Divadelná fakulta VŠMU,Ventúrska3,81301Bratislava,IČO:00397431 predstavenie 0 € 9.5.2017 19.5.2017
Mgr.Ing. Marián Muška, Predmestská56 Žilina, IČO 30483701 prenájom nebytových priestorov 37€/m2/rok 29.5.2017 1.6.2017
Adamec Marián,Trenčianska 1589/3 Žilina,IČO 41411633 prenájom nebytových priestorov 35€/m2/rok 29.5.2017 1.6.2017
Špalek Juraj prenájom nebytových priestorov 37€/m2/rok 29.5.2017 1.6.2017
Degner sro,Koloman Degner Kálov 3 Žilina, IČO 36434817 prenájom nebytových priestorov 25€/m2/rok 29.5.2017 1.6.2017
1/2017 RaM organárske dielne Žilina sro, Predmestská 56, 01001Žilina, IČO: 47076941 prenájom nebytových priestorov 300,00 € 26.5.2017 1.6.2017
2/2017 RaM organárske dielne Žilina sro, Predmestská 56, 01001Žilina, IČO: 47076941 prenájom nebytových priestorov 300,00 € 3.7.2017 6.7.2017
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 Projekt Festival 2017 40000,- € 22.6.2017 8.7.2017
Peter Jurkech, Autobus Karosa 200,-€ 7.7.2017 12.7.2017
Peter Jurkech, Avia SJA 210,-€ 7.7.2017 12.7.2017
MKS,Nám.1.maja2,90301Senec, IČO:00350125 2 predstavenia 1600,-€ 19.4.2017 16.8.2017
Divadlo Oskara Nedbala Tábor,Divadelní 218,39001 Tábor, IČO:65942434 1 predstavenie 0,00 21.7.2017 16.8.2017
RaM organárske dielne Žilina sro, Predmestská 56, 01001Žilina, IČO: 47076941 prenájom nebytových priestorov 300,00 € 10.8.2017 17.8.2017
Integrovaná doprava Žilinského kraja s.r.o.,Pri Rajčianke 2900/43,01001 Žilina, IČO:51110369 prenájom nebytových priestorov 45 €/m2/rok 28.9.2017 2.10.2017
Divadelný ústav,Jakubovo nám.12,81357Bratislava,IČO164691 Doplnenie zbierky audiovizuálnych záznamov DÚ 0,00 5.10.2017 13.10.2017
Ing. Michal Kováč prenájom nebytových priestorov 35€/m2/rok 29.5.2017 1.6.2017
Ing. Ladislav Mirt,Dadanova 13 Žilina,IČO 33364711 prenájom nebytových priestorov 45€/m2/rok 29.5.2017 1.6.2017
Ing. Peter Dunajovec Škultétyho 70 Žilina, IČO 37809644 prenájom nebytových priestorov 45€/m2/rok 29.5.2017 1.6.2017
Škulec Ľuboš,Clementisova78,KNM,IČO:41174216 prenájom nebytových priestorov 45€/m2/rok 29.5.2017 1.6.2017
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 prenájom garáže 35€/m2/rok 29.5.2017 1.6.2017
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 prenájom nebytových priestorov 45€/m2/rok 29.5.2017 1.6.2017
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 Projekt Hlbokomorské rozprávky 8 500,00 € 27.7.2017 28.7.2017
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 Projekt Hlbokomorské rozprávky 8 500,00 € 9.11.2017 10.11.2017
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 Projekt Tuláčik a klára 9 000,00 € 27.7.2017 28.7.2017
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 Projekt Tuláčik a klára 9 000,00 € 9.11.2017 10.11.2017
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 Účasť BDŽ na 17.ročníku festivalu Golden Dolphin v Bulharsku 4 500,00 € 17.7.2017 18.7.2017
Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 Účasť BDŽ na 17.ročníku festivalu Golden Dolphin v Bulharsku 4 500,00 € 9.11.2017 10.11.2017
Agba Motor sro,Predmestská 90, 010 01 Žilina,IČO:31606318 nákup motorového vozidla Honda Jazz 13 469,00 € 23,11,2017 24,11,2017
Stredoslovenská energetika a.s,Pri Rajčianke 8591/4B,01047Žilina,IČO:36403008 Dodatok do 31,12,2018 cena VT 57,21€ 16.11.2017 1,12,2017
01/2018 LUAN,oz,Kniežaťa Pribinu24,Trenčín,IČO:42374286 1 predstavenie 1080,-€ 24.1.2018 3.3.2018
02/2018 LUAN,oz,Kniežaťa Pribinu24,Trenčín,IČO:42374286 1 predstavenie 980,- € 19.2.2018 14.3.2018
03/2018 LITA,Mozartova9,81102 Bratislava,IČO:00420166 stanovenie licenčnej odmeny na predstavenie „Hlbokomorské rozprávky“ % 23.2.2018 14.3.2018
89/2018 Stavreal Slovakia sro,Dubská cesta2648,Kysucké Nové Mesto02401,IČO:36405043 Revitalizácia záhrady pri Bábkovom divadle 77615,18 EUR 14.2.2018 28.2.2018
SK/2/3/2018 Poľský inštitút,Nám.SNP27,81499Bratislava,IČO:31786022 poskytnutie finančného príspevku na inscenáciu „Trafená hus“ 900,00 € 1.3.2018 16.3.2018
18-115-00238 Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 Projekt25.ročník Medzinárodného festivalu divadiel pre deti v Subotici 3 000,00 € 27.2.2018 17.3.2018
18-115-00239 Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 Projekt 29.ročník Medzinárodného bábkového festivalu-Poletni lutkovni Pristan 1 300,00 € 27.2.2018 17.3.2018
18-115-00240 Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 Projekt 31. ročník Medzinárodného divadelného festivalu Valise 2 000,00 € 27.2.2018 17.3.2018
18-115-00241 Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 Projekt Lalka tez czlowiek 2018 1 500,00 € 27.2.2018 17.3.2018
18-115-00243 Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 Projekt Skupova Plzeň 2018 1 400,00 € 27.2.2018 17.3.2018
MK-3969/2018/3.2 MK SR,Nám.SNP33,81331Bratislava,IČO:00165182 Kultúrne poukazy 0 2.3.2018 21.3.2018
12/2018 Divadlo pod balkónom,Rudohorská37,97411B.Bystrica,IČO:42317622 1 predstavenie 304,00 € 27.3.2018 6.4.2018
17/2018 SPP,as,Mlynské Nivy 44/a,82511Bratislava,IČO:35815256 Dodávka zemného plynu 17217,00€ s DPH 23.4.2018 1.5.2018
18/2018 SPP,as,Mlynské Nivy 44/a,82511Bratislava,IČO:35815256 Dodávka zemného plynu 17217,00€ s DPH 27.4.2018 1.5.2018
14/2018 Umenie a spoločnosť,o.z,Misionárska17,94901Nitra,IČO:50247760 1 predstavenie 700,00 € 20.2.2018 28.2.2018
20/2018 Divadlo ALFA,Rokycanská7,31200Plzeň,IČO:00250937 1 predstavenie 390,00 € 24.4.2018 10.5.2018
15/2018 Bratislavské bábkové divadlo,Dunajská36,81108Bratislava,IČO:164879 1 predstavenie 500,00 € 12.4.2018 15.5.2018
13/2018 Bratislavské bábkové divadlo,Dunajská36,81108Bratislava,IČO:164879 1 predstavenie 500,00 € 19.3.2018 17.5.2017
16.2018 P.A.T.,Bakošova2100/26,84103Bratislava,IČO:42020433 1 predstavenie 500,00 € 18.4.2018 17.5.2018
21/2018 neXt st.Art,A.Stodolu5,03601Martin,IČO:42350085 1 predstavenie 304,00 € 26.4.2018 17.5.2018
Mgr.Tabaček Peter, Žilina zapožičanieHondaJazz 20.12.2017 22.5.2018
23/2018 Mestské divadlo Žilina,Horný Val3,01001Žilina,IČO:30229839 zapožičanie:bábky,rekvizity,kostýmy..na výstavu v Rosenfeldovom paláci v Žiline bezodplatne 24.5.2018 25.5.2018
Člověk na hranici, z.s.,Hlavní třída 87/2, Český Těšín, 737 01,IČO: 68149760 1 predstavenie 1 200,00 € 25.5.2018 29.5.2018
24/2018 Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 Projekt Vianočka Udatný 12 000,00 € 16.5.2018 31.5.2018
25/2019 Fond na podporu umenia,Cukrová14,81108Bratislava,IČO42418933 Projekt Dievčatko Momo a ukradnutý čas 11 000,00 € 16.5.2018 31.5.2018
Adamec Marián,Trenčianska 1589/3 Žilina,IČO 41411633 prenájom nebytových priestorov 35€/m2/rok 31.5.2018 1.6.2018
Degner sro,Koloman Degner Kálov 3 Žilina, IČO 36434817 prenájom nebytových priestorov 25€/m2/rok 31.5.2018 1.6.2018
Ing. Michal Kováč prenájom nebytových priestorov 35€/m2/rok 31.5.2018 1.6.2018
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 prenájom nebytových priestorov 35€/m2/rok 31.5.2018 1.6.2018
ak.mal Pavel Choma,Laborecká676/14 Žilina,IČO10978577 prenájom nebytových priestorov 45€/m2/rok 31.5.2018 1.6.2018
Ing. Ladislav Mirt,Dadanova 13 Žilina,IČO 33364711 prenájom nebytových priestorov 45€/m2/rok 31.5.2018 1.6.2018
Škulec Ľuboš,Clementisova78,KNM,IČO:41174216 prenájom nebytových priestorov 45€/m2/rok 31.5.2018 1.6.2018
Ing. Peter Dunajovec Škultétyho 70 Žilina, IČO 37809644 prenájom nebytových priestorov 45€/m2/rok 31.5.2018 1.6.2018
Mgr.Ing. Marián Muška, Predmestská56 Žilina, IČO 30483701 prenájom nebytových priestorov 37€/m2/rok 31.5.2018 1.6.2018
Špalek Juraj prenájom nebytových priestorov 37€/m2/rok 31.5.2018 1.6.2018