Bábkové divadlo Žilina a Národné osvetové centrum vyhlásilo už 13. ročník súťaže pôvodných dramatických textov pre deti a mládež ARTÚR 2021. Cieľom súťaže je poskytnúť priestor pre vznik pôvodných dramatických textov a divadelných hier pre deti a mládež v slovenskom jazyku so zameraním na bábkové divadlo. V trinástom ročníku sa do súťaže prihlásilo 19 dramatických textov, ktoré posudzovala porota, pracujúca v zložení: Alexandra Štefková, PhD., Mgr. MgA. Marek Godovič, PhD., doc. Barbora Krajč Zamišková, ArtD., Mgr. art. Gejza Dezorz (predseda poroty) a Mgr. art. Matej Truban.
V súťažných textoch boli akcentované rôzne témy ako ekológia, vegetariánstvo, prvá láska, ponášky na pôvodné rozprávky prerozprávané s istou dávkou autorského ozvláštnenia, ale i príbehy zo zvieracej ríše. Je vidieť snahu tvorcov o presné zacielenie na jednotlivé vekové kategórie ale aj potrebu popasovať sa so žánrovou pestrosťou či s javiskovou metaforou. Autori a autorky ponúkli texty pre najmenšie publikum, epickejšie historizujúce príbehy aj témy zamerané na staršie deti a stredoškolákov. Nebáli sa využívať ani odvážne formálne postupy, ktorými sa snažili o originálny pohľad na konvenčné témy. Odborná porota posudzovala originalitu zápletky, schopnosť dramaticky prerozprávať príbeh, žánrovú pestrosť ako i prácu s jazykom so snahou o poetické vyznenie a udelila ceny týmto trom textom:

1. miesto: Jozef Jenčo s textom Posledný monológ vianočného kapra

Autor vyzretým jazykom a s odľahčeným humorom reflektuje krízu rodiny, aktuálnu tému vegetariánstva a lásku k zvieratám. Zrozumiteľne a citlivo využíva postupy bábkového divadla, aby inovatívne prerozprával známu vianočnú tému likvidácie kapra, čo popisuje skutočne veľmi originálnym spôsobom. Fantázia ako aj realita sa vzájomne prelínajú, aby sugestívne a remeselne vystavané obrazy prerozprávali dobrodružný príbeh súrodencov a ich boj o záchranu vianočného kapra ale i rodinných väzieb. Dejový oblúk je dynamický a kauzálne presne vystavaný. Autor má cit pre stavbu dialógu, vykreslenie charakterov postáv, dramatickú situáciu a javiskovú akciu. Napísal originálny text, ktorý má skvelý potenciál na moderné javiskové spracovanie. Z prihlásených súťažných textov je to najvyzretejší text s veľmi originálnym ale aj citlivým pohľadom na zvolenú tému. V spolupráci s dramaturgiou divadla môže vzniknúť veľmi zaujímavá, vtipná, múdra a originálna bábková inscenácia.

2.miesto: Štefan Šimko: O záchrane sveta a stratenej múdrosti

Originálny materiál fantastickej až surrealistickej putovačky za záchranou sveta. Autor buduje príbeh moderným a odľahčeným jazykom. Absentuje síce zrozumiteľnejšia expozícia a výraznejší antagonista, no žánrové ukotvenie prináša dynamiku, humor aj dobrodružstvo s poučením. Erupcia vtipných, poetických a fantastických situácií prináša materiál pre modernú, zábavnú ale i poučnú inscenáciu.

3.miesto: Monika Gerboc: Šípková Ruženka 

Autorsky zručne a poeticky spracovaný pohľad na klasickú rozprávku. Autorka napísala vyzretý text s citom pre tvorbu charakterov a budovanie dramatických situácií. Porota prihliadala najmä ku kvalite textov piesní a dialógom. Text má dynamické tempo a po rozšírení zápletky by určite vedel osloviť cieľovú skupinu.