Početná židovská komunita bola až do vzniku prvej Slovenskej republiky neodmysliteľnou
súčasťou mesta Žilina. Bábkové divadlo Žilina už onedlho obohatí svoj repertoár o príbeh,
ktorý čerpá z jej reálií aj osudov jednotlivých osobností židovskej Žiliny. Autorský text Mateja
Trubana vznikol na motívy kníh Židia v Žiline, Židia v Žiline: Osobnosti od Petra Frankla a Polia
spomienok od Šloma Breznitza.
Tak, ako každé dieťa, aj Šlomo Lénard; protagonista inscenácie má svoje túžby a plány. Na
svojej ceste bezstarostným detstvom zisťuje všetko o meste, v ktorom žije, o vzdialených
galaxiách, ale aj o tom, že človek je schopný skutočne všetkého. Premiéra inscenácie
Súhvezdie – Sny Salomona Lénarda sa uskutoční 14. júna 2024 o 18:00 na javisku Bábkového
divadla Žilina. Inscenácia je určená pre vekovú kategóriu 10+ a jej vznik z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.
Nová inscenácia v réžii Mateja Trubana spracúva témy vychádzajúce zo skutočností, ktoré sa
natrvalo zapísali do dejín žilinskej židovskej komunity. Odkaz inscenácie skladá úctu tým,
ktorí nacistické besnenie neprežili. Hlavná postava nesie priezvisko Žilinčana – Dionýza
Lénarda, nádejného básnika a umelca, ktorému sa podarilo uniknúť z vyhladzovacieho
tábora Majdanek a podať správu o hrôzach, čakajúcich na väzňov po príjazde na takzvané
„nútené práce“.
Príbeh je taktiež poďakovaním, adresovaným tým, ktorí sa rozhodli podávať svedectvo nielen
o smrti, ale aj o živote a odhodlaní zaň každodenne bojovať. Súhvezdie predstavuje sny
a osudy desaťročného Salomona Lénarda, ktorého nekontrolovateľný kolotoč historických
udalostí pripravil takmer o všetko.
S využitím výtvarne atraktívnej projekcie z dielne Davida Javorského a bohatej auditívnej
kulisy prerozpráva sedem rokov svojho života, počas ktorých zažil mrazivé okamihy a ocital
sa na hranici života a smrti. Inscenácia nadväzuje na tradíciu tzv. čierneho divadla; to kedysi
patrilo k významným divadelným formám, ktorými sa (nielen) žilinské bábkové divadlo
zapísalo do kultúrneho povedomia doma a aj v zahraničí. Jeho súčasnú podobu, ako aj
scénografický a kostýmový koncept, pripravila Michaela Urbanová. Atmosféru Súhvezdia
dopĺňa akustická zložka vychádzajúca z prvkov ambientnej a klezmerovej hudby, ktorú
zhotovil Michal Mikuláš.

Text a réžia: Matej Truban
Dramaturgia: Michal Onduš
Scénografia a kostýmy: Michaela Urbanová
Projekcie: David Javorský
Hudba: Michal Mikuláš
Hrajú: Martin Frank, Bibiana Tarasovičová a Miloš Tvrdý, Peter Kováč / Tomáš Jančúch

Michal Onduš, dramaturg inscenácie