Nezisková organizácia Za oponou, v spolupráci s Bábkovým divadlom Žilina, potešila opäť všetky žilinské deti od 7 do 14 rokov, ktoré majú rady rozprávky a bábkové divadlo, fantastickým denným divadelným táborom Za oponou 2022, ktorého ôsmy ročník sa konal už tradične v 3 júlových turnusoch: 4. – 8. júla, 11. – 15. júla a 18. – 22. júla 2022, v priestoroch Bábkového divadla Žilina. Zúčastnilo sa ho až 131 malých hercov, ktorých čakal skutočne bohatý program, ako napríklad prechádzka tajnými divadelnými chodbami, výroba bábok, herecký tréning na javisku i v divadelnej záhrade, či tvorba divadelnej inscenácie za pomoci piatich skvelých lektorov – bábkoherečiek i bábkohercov z BDŽ a jednej dobrovoľníčky (bývalej táborovej účastníčky). Ako aj čerešnička na záver – slávnostná premiéra spomínanej inscenácie! A keďže boli malí herci v rámci každého turnusu rozdelení do dvoch hereckých skupín, každý piatok o 16:30 hod. sa na javisku BDŽ konali až 2 premiéry. Konkrétne – 8. júla 2022 premiéra inscenácie Detektívi v Tatrách, hrali: Skákajúce veveričky (názov hereckej skupiny) a inscenácie Romana a Július, hrali: Magnificentné tekvičky (názov druhej hereckej skupiny). Dňa 15. júla 2022 sa uskutočnila premiéra inscenácie Malá morská vila, hrali: Megabábkari (názov hereckej skupiny) a inscenácie Kozliatka, hrali: Divadelné veverice (názov druhej hereckej skupiny). A 22. júla 2022 premiéra inscenácie Zvedavé sloníky, hrali: Šniclíky (názov hereckej skupiny), ako aj inscenácie Cisárove nové šaty, hrali: Včeliaci (názov druhej hereckej skupiny).

Novinkou tohto ročníka boli špeciálne – environmentálne, ako aj aktuálne spoločenské témy, o ktoré boli obohatené spomínané rozprávkové tituly. Konkrétne o dôležitosť recyklácie odpadu, absurdnosť v spojitosti s démonizovaním inakosti, ako aj objavenie osudového priateľstva medzi zdanlivými nepriateľmi vďaka tolerancii, nerešpektovanie prírody ľudským znečistením – problematika hromadenia plastov v mori, o potrebu dialógu, ktorý dokáže zachrániť nielen kozliatka, o spolupatričnosť a rešpekt k prírode, či o nebezpečenstvo, ktoré hrozí, keď uveríte hlúpym rečiam a nie svojmu zdravému úsudku. A nielen to. I samotné bábky, ktoré si deti vyrábali čiastočne z použitých i nepotrebných plastových materiálov (z divadelného fundusu či bežnej domácnosti), sa dotýkali témy recyklácie. A tak formou upcyklácie vzniklo 131 jedinečných bábok rôzneho typu, ktoré potešili nejedno žilinské oko v sále či foyeri BDŽ po slávnostnej premiére. Premiér v počte 6, ktoré zožali obrovský úspech, sa zúčastnilo viac ako 500 divákov.

Divadelný tábor Za oponou 2022 priniesol, aj vďaka tomu, že projekt bol spolufinancovaný mestom Žilina, skutočne výnimočné chvíle. Jeho cieľom bolo predovšetkým upriamiť pozornosť na spomínané naliehavé environmentálne či spoločenské témy, vyjadriť sa k daným témam prostredníctvom jazyka bábkového divadla, a priblížiť ich tak nielen formou upcyklácie účastníkom tábora, ale aj divákom. Ďalšími z cieľov boli samozrejme okrem zmysluplného trávenia prázdninového času aj priblíženie bábkového divadla z hľadiska jeho významu a tvorby hravou formou, rozvíjanie kreatívneho myslenia, získanie nových divadelných skúseností a zážitkov či v neposlednom rade šírenie i rozvíjanie kultúrnych hodnôt a vzťahu ku kultúre, k samotnému bábkovému divadlu už v detskom veku.

Pozitívne reakcie, priam ovácie zo strany malých hercov, ich rodičov či širokej žilinskej verejnosti dali prísľub, že letné prázdniny 2023 budú patriť opäť a jednoznačne divadelnému táboru Za oponou.

A na záver ešte pár slov k jednotlivým inscenáciám a ich témam.

Detektívi v Tatrách – príbeh hry detektívi v Tatrách sa odohráva v našich najmenších veľhorách, ktoré narástli o niekoľko metrov a detektívi vyšetrujú, prečo je to tak. Prídu k záveru, že nárast Tatier spôsobil odpad, ktorý sa navŕšil do výšky niekoľkých metrov. Zvieratká v lese spolu s detektívmi začnú spolupracovať a spoločne zhodia odpad do doliny medzi ľudí, aby sa už aj oni konečne začali zaujímať o problémy s odpadom… V súvislosti s výrobou bábky pracovali mladí herci s pohárikmi, bublinkovou fóliou a inými materiálmi, ktoré by mohli byť považované za odpad. Zároveň sa naučili animovať bábku typu manekýn, ako i to, aká dôležitá je recyklácia odpadu.

Inscenácia Romana a Július parafrázuje známy shakespearovský titul Rómeo a Júlia. V našom prípade hovorí príbeh o boji dvoch žilinských sídlisk — Hájika a Hlín, ktoré rozhádala banálna krivda na komunitnej záhradke. Namiesto mladej Júlie je tu mladý Július, namiesto Rómea, Romana, ktorí sa stretávajú na lokálnych Staromestských slávnostiach… Osudová láska sa však na rozdiel od predlohy nekončí smrťou, ale zmierením. Inscenácia akcentuje absurdnosť démonizovania inakosti, v tomto prípade mikrogeografickej. Hravým spôsobom v deťoch vzbudzuje zvedavosť z objavovania nepoznaného a k tolerancii. Pretože osudových priateľov môžeme nájsť aj medzi zdanlivými nepriateľmi.

Názov inscenácie Malá morská vila je slovnou hračkou na známy rozprávkový titul, z ktorého preberá podmorské prostredie. V úvode stretávame hereckú skupinu, ktorá tvorí utopickú zvieraciu spoločnosť, a to až do momentu, kým sa na podmorskom dne prvýkrát neobjaví ľudský odpad — plast. Nezorientované postavy diskutujú, čo je jeho účel a žiaľ neprichádzajú na riešenie. Odpad — plast pribúda, až sa z neho stáva personifikovaný antihrdina — Megaplast. Toho sa nakoniec podarí poraziť jednoducho — rozobrať a zrecyklovať. Inscenácia akcentuje tému ekológie a nerešpektovania prírody ľudským znečistením. Hravým spôsobom apeluje na problematiku hromadenia plastov v mori, ďalej recyklácie a separácie, pričom ako výrazový prostriedok využíva plastový jednoúčelový materiál a tiež odpad, ktorý si deti samé priniesli z domu — ako už nepotrebný, na vyhodenie. Jeho použitím na javiskovú bábku tak získava nový, originálny život.

Inscenácia Kozliatka hovorí príbeh o mame koze a jej 16 kozliatkach, ktoré si žijú v harmónii a dbajú na poriadok i životné prostredie. Zároveň ich mama koza vedie k tolerancii a vštepuje im pozitívny vzťah k prírode či všetkým obyvateľom lesa. Túto idylu však jedného dňa naruší gang vlkov… Dramatickú situáciu napokon vyrieši mama koza jednoduchým dialógom –vysvetlí vlkom, že bude pre všetkých lepšie, keď prehodnotia svoje stravovacie návyky a zvážia vegetariánstvo. Zlepší to nielen susedské vzťahy, ale pomôžu aj našej planéte. A tak sa z vlkov napokon stávajú vegetariáni, a dokonca sa spriatelia aj s kozacou rodinkou… Správnym dialógom je totiž naozaj možné zmeniť drobné veci okolo nás a cez ne snáď aj celý svet, čo je posolstvom i tejto inscenácie.

Inscenácia Zvedavé sloníky parafrázuje známy detský titul Zvedavý sloník, úspešne uvádzaný aj v Bábkovom divadle Žilina, pričom z neho využíva predovšetkým prostredie Afriky. Predstavuje tak svet zvieracej ríše v detskej hravej interpretácii. Konflikt vyjadruje až príchod človeka — ľudí, ktorí sú chamtiví, s nezmyselnou potrebou loviť už nielen kvôli prežitiu, ale aj pre zábavu. Zvieratá všetkých druhov sa spájajú proti spoločnému nepriateľovi — nie však násilím, no priateľskou diskusiou. Inscenácia pracuje s detskou divadelnou tvorivosťou a bábkovými princípmi (hlavne pri ilustrovaní človeka). Akcentuje povahu ľudí – ničiť, keď to nie je potreba, stavať sa bezhlavo proti prírode, nakoniec aj sami proti sebe. Pracuje s témou spolupatričnosti a rešpektu k prírode, ktorá je nevyhnutná na symbiózu všetkých živočíšnych druhov. Inšpiruje tiež deti správať sa ekologicky zodpovedne.

Cisárove nové šaty – na začiatku príbehu stretávame činčily, ktoré sa vplyvom rýchlych zmien trendov v módnom priemysle stávajú opäť módnymi, a tak je ich život v ohrození. Mladé princezné ovplyvnené týmito trendami totiž žiadajú starého krajčíra, aby im z činčíl ušil plavky. Krajčír odmieta a jeho správne rozhodnutie podporujú aj postavy koniarky či šéfa Slobody zvierat. Činčily sú zachránené a tak sa príbeh uberá ďalej už podľa známej rozprávkovej predlohy. A to i napriek tomu, že tentokrát má cisár možnosť za peniaze v pokladnici postaviť nové cesty, nemocnicu, či dokonca zveľadiť životné prostredie. On sa však predsa len rozhodne pre zázračnú neviditeľnú látku. A ďalej to už poznáte… Mladí herci si v tomto prípade vyrobili bábky z molitanu a textilu, a vďaka nim sa naučili narábať s plošnými bábkami. Ako aj to, že nie je správne nasledovať trendy, ktoré sú hlúpe, či aké nebezpečenstvo hrozí, keď uveríte hlúpym rečiam/klamstvám a nie svojmu vlastnému zdravému úsudku.

 

Mgr. art. Petra Tvrdá, riaditeľka Za oponou n. o.