Krátka hodnotiaca správa

Nezisková organizácia Za oponou v spolupráci s Bábkovým divadlom Žilina pripravila pre všetky deti od 7 do 14 rokov, ktoré majú radi rozprávky a bábkové divadlo, denný divadelný tábor Za oponou, ktorý sa konal tento rok pre veľký záujem zo strany rodičov až v 3 turnusoch: 2. – 6. júla 2018, 9. – 13. júla 2018 a 16. – 20. júla 2018, konkrétne v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod., v priestoroch Bábkového divadla Žilina. 

Zúčastnilo sa ho 114 (3 krát 38) malých hercov, ktorých čakal, okrem celodennej stravy a pitného režimu, bohatý program – množstvo rozprávkových a tvorivých hier, prechádzka tajnými divadelnými chodbami, odhalenie zákulisia, výroba bábok, výber rozprávky – tvorba scenára, práca na javisku, javisková reč, práca s mikrofónom, tvorba div. predstavenia, výroba pozvánky a plagátu, generálna skúška, divadelné líčenie a čerešnička na záver – slávnostná premiéra rozprávky, ktorú počas tábora vytvorili herci z BDŽ v podobe 5 lektorov a animátor spolu s malými hercami. Keďže boli malí herci v rámci každého turnusu rozdelení do dvoch hereckých skupín, každý piatok sa konali 2 premiéry o 16:30 hod. v Bábkovom divadle Žilina.  Nasledovne – 6. júla 2018 premiéra rozprávky Čarovný les, hrali: Bábkové hviezdy (názov hereckej skupiny) a rozprávky Dva roboty bez roboty, hrali: Crazy tomatoes (názov druhej hereckej skupiny). Dňa 13. júla 2018 sa uskutočnila premiéra rozprávky Hviezdne dobrodružstvo, hrali: Rockové medvedíky (názov hereckej skupiny)  a rozprávky Superplášte v akcii, hrali: Kokosáči (názov druhej hereckej skupiny). A 20. júla 2018 premiéra rozprávky Hlbokomorská cesta, hrali: Bundášiky (názov hereckej skupiny), ako aj rozprávky Popletená rozprávka, hrali: Lovci bábok (názov druhej hereckej skupiny). 

Premiér v počte 6, ktoré zožali obrovský úspech, sa zúčastnilo viac ako 550 divákov – rodičia malých hercov, ich súrodenci, priatelia, hostia i široká verejnosť. Novinkou tohto ročníka bola návšteva Bábok v podkroví – stálej expozície bábok v Rosenfeldovom paláci, v rámci ktorej absolvovali malí herci i tvorivé dielne. Príjemným prekvapením bola aj návšteva pána Ružičku z RTVS, ktorý s účastníkmi tábora absolvoval rozhovor, ktorý bol odvysielaný v Slovenskom rozhlase. 

Divadelný tábor Za oponou priniesol, aj vďaka tomu, že projekt bol spolufinancovaný mestom Žilina, skutočne výnimočné chvíle. Okrem zmysluplného trávenia prázdninového času priblíženie bábkového divadla z hľadiska jeho významu a tvorby hravou formou, rozvíjanie kreatívneho myslenia, získanie nových divadelných skúseností a zážitkov či v neposlednom rade šírenie i rozvíjanie kultúrnych hodnôt a vzťahu ku kultúre, k samotnému bábkovému divadlu už v detskom veku. 

Pozitívne reakcie, priam ovácie zo strany malých hercov, ich rodičov či širokej žilinskej verejnosti dali prísľub, že letné prázdniny 2019 budú patriť opäť a jednoznačne divadelnému táboru Za oponou. 

Mgr. art. Petra Štorcelová

 riaditeľka Za oponou n. o.