Aktualizácia (aktualizované 18. júna 2024)

* Hlásime posledné voľné miesta! Konkrétne v 1. turnuse – 2 voľné miesta, v 2. turnuse – 4 voľné miesta, v 3. turnuse – 4 voľné miesta. 

* Pri príležitosti jubilejného 10. ročníka sme rozšírili vekovú hranicu. Fantastický divadelný tábor Za oponou 2024 môžu zažiť všetci malí – veľkí herci od 6 do 16 rokov! 

Prihlasovanie je predĺžené do 25. júna 2024.

* Stále platí, že účasť v tábore môžete deťom uhradiť cez príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa, tzv. rekreačným poukazom.

Projekt je spolufinancovaný mestom Žilina, za čo srdečne ďakujeme! 

 

Milí rodičia, fantastický divadelný tábor Za oponou opäť klope na dvere!

Konkrétne jeho jubilejný 10. ročník, ktorý sa bude konať už tradične prvé tri júlové týždne: 1. – 5. júla (aj vrátane štátneho sviatku), 8. – 12. júla a 15. – 19. júla 2024, kde inde, ako v priestoroch Bábkového divadla Žilina.

Tento jedinečný letný zážitok pre Vás opäť chystá nezisková organizácia Za oponou v spolupráci so žilinským bábkačom. A je určený pre všetkých malých hercov a herečky od 7 do 14 rokov, ktorí majú radi rozprávky a bábkové divadlo!

Účastníkov tábora čaká množstvo parádnych tvorivých aktivít, ako aj žilinskí bábkoherci, ktorí ich naučia, ako si vyrobiť bábku, či dokonca jej vdýchnuť život! A okrem tajných divadelných chodieb sa už teraz môžu tešiť na čarovnú divadelnú záhradu a samozrejme javisko, na ktorom sa každý piatok popoludní uskutoční slávnostná premiéra inscenácie. Tú počas tábora vytvoria herci Bábkového divadla Žilina spolu s Vašimi deťmi.

Počet detí je vo všetkých turnusoch limitovaný, tak neváhajte príliš dlho – svoje ratolesti môžete prihlásiť už od 1. mája 2024!

A ešte jedna dôležitá a potešujúca informácia na záver – účasť v tábore môžete deťom uhradiť cez príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa, tzv. rekreačným poukazom.

Bližšie informácie

Denný divadelný tábor Za oponou 2024 sa bude konať v troch turnusoch:

1. – 5. júla 2024 (tábor bude prebiehať aj v štátny sviatok 5. 7.),

8. – 12. júla 2024

a 15. – 19. júla 2024,

v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod. v Bábkovom divadle Žilina, Kuzmányho 6, 011 37 Žilina.

Účastnícky poplatok je 179 € / 1 dieťa / 1 turnus

V cene je zahrnuté: 5 zážitkových dní strávených v priestoroch profesionálneho divadla, ako aj v čarovnej divadelnej záhrade (originálny a tvorivý pobyt na čerstvom vzduchu); odborné vedenie – profesionálni herci z Bábkového divadla Žilina; skúšanie na profesionálnom javisku; materiál na tvorivé aktivity, ako aj materiál na výrobu bábok, ktoré si po ukončení tábora vezmú deti domov; celodenná strava – desiata, obed v reštaurácii, olovrant; celodenný pitný režim i množstvo prekvapení a darčekov v podobe divadelných či kreatívnych potrieb.

Základný časovo – tematický plán pre všetky turnusy

  1. deň – zoznamovacie hry, tvorivé cvičenia, prehliadka priestorov divadla, ideová skúška, návrh bábky…
  2. deň – tvorivá práca v skupinách a na divadelných postavách, tvorba scenára, návšteva výstavy bábok…
  3. deň – výroba bábok, práca s bábkou, práca na javisku (javisková reč, javiskový pohyb)…
  4. deň – tvorba divadelnej inscenácie na javisku, výroba pozvánky, práca s mikrofónom…
  5. deň – výroba plagátu, skúšanie na javisku, divadelné líčenie, premiéra rozprávky…

Spôsob prihlásenia – Vaše ratolesti môžete prihlásiť od 1. mája do 15. júna 2024 e-mailom na divadelnytaborzaoponou@gmail.com, v ktorom uvediete počet detí a konkrétny turnus (prípadne viacero). Na základe Vášho e-mailu Vám opätovne pošleme formulár – záväznú prihlášku. Po prijatí vyplnenej záväznej prihlášky Vám odošleme potvrdzujúci e-mail o akceptácii prihlášky spolu s číslom bankového účtu, na ktorý následne uhradíte účastnícky poplatok. Účastnícky poplatok musí byť uhradený taktiež najneskôr do 15. júna 2024.

Dôležité na záver – Prosíme pekne, vzhľadom na výrazný počet záujemcov nie je možné vopred rezervovať miesto pre účastníka. Účastník je do tábora prijatý na základe prijatia a akceptovania vyplnenej záväznej prihlášky.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na spomínaný e-mail divadelnytaborzaoponou@gmail.com, prípadne telefonicky na tel. čísle 0905 343 982.

Tešíme sa na Vás a Vaše ratolesti!

 

Mgr. art. Petra Tvrdá, riaditeľka Za oponou n. o.