Projekt je spolufinancovaný mestom Žilina. 

 

Drahí naši priaznivci,

fantastický divadelný tábor Za oponou bude i tento rok, z čoho sa veľmi tešíme!

Konkrétne jeho 7. ročník, ktorý pre všetkých malých – veľkých hercov opäť chystá obľúbená nezisková organizácia Za oponou v spolupráci s Bábkovým divadlom Žilina. Samozrejme v súlade so všetkými bezpečnostnými opatreniami, ktoré vydá Úrad verejného zdravotníctva SR v súvislosti s ochorením COVID-19.

Tohtoročný denný divadelný tábor, ktorý je určený pre všetky deti od 7 do 14 rokov, ktoré majú rady rozprávky a bábkové divadlo, sa bude konať v priestoroch Bábkového divadla Žilina a taktiež v troch tradičných termínoch – prvé tri júlové týždne.

Malých – veľkých hercov čaká množstvo rozprávkových a tvorivých hier, bábok i prekvapení… Ako aj žilinskí bábkoherci, ktorí ich naučia, ako si vyrobiť bábku, či dokonca jej vdýchnuť život! Okrem tajných divadelných chodieb, ktoré vedú do zákulisia, sa môžu účastníci tábora tešiť na novú, čarovnú divadelnú záhradu, v ktorej budú i tento rok prebiehať samotné tvorivé aktivity, ako napr. tvorba scenára. A v neposlednom rade na javisko, na ktorom sa vždy v piatok o 16:30 hod. uskutoční slávnostná premiéra rozprávky, ktorú počas tábora vytvoria herci z Bábkového divadla Žilina spolu s deťmi.

Počet detí vo všetkých turnusoch je limitovaný, tak neváhajte príliš dlho – prihlasovanie otvárame 5. mája 2021!

 

Bližšie informácie

Siedmy ročník denného divadelného tábora Za oponou sa bude konať v troch turnusoch:

  1. – 9. júla (tábor bude prebiehať aj vo sviatok 5. 7.), 12. – 16. júla a 19. – 23. júla 2021 v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod. v Bábkovom divadle Žilina, Kuzmányho 6, 011 37 Žilina.

Účastnícky poplatok je 115 € / 1 dieťa / 1 turnus

V cene je zahrnuté: 5 zážitkových dní, strávených v priestoroch profesionálneho divadla; tvorivé aktivity a hry v novej, čarovnej divadelnej záhrade (originálny a tvorivý pobyt na čerstvom vzduchu); odborné vedenie – herci z Bábkového divadla Žilina; skúšanie na profesionálnom javisku; materiál + materiál na výrobu bábok, ktoré si po ukončení tábora vezmú deti domov; celodenná strava – desiata, obed v reštaurácii, olovrant; celodenný pitný režim i množstvo prekvapení a darčekov. A v neposlednom rade aj náklady spojené s bezpečnostnými opatreniami.

 

Základný časovo – tematický plán pre všetky turnusy

  1. deň – zoznamovacie a dramatické hry, tvorivé cvičenia, prehliadka priestorov divadla,

výber rozprávok, rozbor tém…

  1. deň – tvorivá práca v skupinách a na div. postavách, tvorba scenára, návšteva výstavy bábok…
  1. deň – výroba bábok, práca s bábkou, práca na javisku (javisková reč, javiskový pohyb)…
  2. deň – tvorba div. predstavenia na javisku, výroba pozvánky, práca s mikrofónom…
  1. deň – výroba plagátu, skúšanie na javisku, divadelné líčenie, premiéra rozprávky…

 

Spôsob prihlásenia – Vaše ratolesti môžete prihlásiť od 5. mája do 25. júna 2021 e-mailom na divadelnytaborzaoponou@gmail.com, v ktorom uvediete počet detí a konkrétny turnus (prípadne viacero). Na základe Vášho e-mailu Vám opätovne pošleme formulár – záväznú prihlášku. Po prijatí vyplnenej záväznej prihlášky Vám odošleme potvrdzujúci e-mail o akceptácii prihlášky spolu s číslom bankového účtu, na ktorý následne uhradíte účastnícky poplatok. Účastnícky poplatok musí byť uhradený taktiež najneskôr do 25. júna 2021.

Dôležité na záver – Prosíme pekne, vzhľadom na výrazný počet záujemcov nie je možné vopred rezervovať miesto pre účastníka. Účastník je do tábora prijatý na základe prijatia a akceptovania vyplnenej záväznej prihlášky. V prípade, že sa situácia v súvislosti s COVID-19 zhorší a nebude možné tábor zrealizovať, účastnícky poplatok bude vrátený v plnej výške. Nezabudnite, že tábor je možné uhradiť aj uplatnením príspevku od zamestnávateľa v podobe rekreačného poukazu!

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na spomínaný e-mail divadelnytaborzaoponou@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle 0905 343 982.

 

 Tešíme sa na Vás a Vaše ratolesti!

 Mgr. art. Petra Tvrdá, riaditeľka Za oponou n. o.