Drahí rodičia, fantastický divadelný tábor Za oponou opäť klope na dvere!

Konkrétne už jeho 8. ročník, ktorý pre všetkých malých hercov chystá obľúbená nezisková organizácia Za oponou v spolupráci s Bábkovým divadlom Žilina.

Tohtoročný denný divadelný tábor sa bude konať prvé tri júlové týždne, kde inde, ako v priestoroch Bábkového divadla Žilina. A je opäť určený pre deti od 7 do 14 rokov, ktoré majú rady rozprávky a bábkové divadlo!

Malých – veľkých hercov čaká množstvo rozprávkových a tvorivých hier, bábok i prekvapení… Ako aj žilinskí profesionálni bábkoherci, ktorí ich naučia, ako si vyrobiť bábku či dokonca jej vdýchnuť život!

Okrem tajných divadelných chodieb, ktoré vedú do zákulisia, sa môžu účastníci tábora tešiť na čarovnú divadelnú záhradu, v ktorej budú aj tento rok prebiehať pohybové i tvorivé aktivity, ako napríklad tvorba scenára či čítacie skúšky. A v neposlednom rade na javisko, na ktorom sa vždy v piatok o 16:30 hod. uskutoční slávnostná premiéra rozprávky, ktorú počas tábora vytvoria herci z Bábkového divadla Žilina spolu s deťmi. Tohtoročný divadelný tábor
bude navyše obohatený o špeciálne – environmentálne, ako aj aktuálne spoločenské témy.

Počet detí vo všetkých turnusoch je limitovaný, tak neváhajte príliš dlho – prihlasovanie otvárame už 23. apríla 2022!

Projekt je spolufinancovaný mestom Žilina, za čo srdečne ďakujeme! 

A ešte čosi potešujúce – účasť v tábore môžete deťom uhradiť cez príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa, tzv. rekreačným poukazom.

 

Bližšie informácie

Denný divadelný tábor Za oponou 2022 sa bude konať v troch turnusoch:

4.– 8. júla 2022 (tábor bude prebiehať aj v štátny sviatok 5. 7.),

11. – 15. júla 2022

a 18. – 22. júla 2022,

v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod. v Bábkovom divadle Žilina, Kuzmányho 6, 011 37 Žilina.

Účastnícky poplatok je 138 € / 1 dieťa / 1 turnus

V cene je zahrnuté: 5 zážitkových dní, strávených v priestoroch profesionálneho divadla; tvorivé aktivity a hry v čarovnej divadelnej záhrade (originálny a tvorivý pobyt na čerstvom vzduchu); odborné vedenie – profesionálni herci z Bábkového divadla Žilina; skúšanie na profesionálnom javisku; materiál + materiál na výrobu bábok, ktoré si po ukončení tábora vezmú deti domov; celodenná strava – desiata, obed v reštaurácii, olovrant; celodenný pitný režim i množstvo prekvapení a darčekov.

Základný časovo – tematický plán pre všetky turnusy

  1. deň – zoznamovacie hry, tvorivé cvičenia, prehliadka priestorov divadla, výber rozprávok, rozbor tém…
  2. deň – tvorivá práca v skupinách a na div. postavách, tvorba scenára, návšteva výstavy bábok…
  3. deň – výroba bábok, práca s bábkou, práca na javisku (javisková reč, javiskový pohyb)…
  4. deň – tvorba div. predstavenia na javisku, výroba pozvánky, práca s mikrofónom…
  5. deň – výroba plagátu, skúšanie na javisku, divadelné líčenie, premiéra rozprávky…

Spôsob prihlásenia – Vaše ratolesti môžete prihlásiť od 23. apríla do 24. júna 2022 e-mailom na divadelnytaborzaoponou@gmail.com, v ktorom uvediete počet detí a konkrétny turnus (prípadne viacero). Na základe Vášho e-mailu Vám opätovne pošleme formulár – záväznú prihlášku. Po prijatí vyplnenej záväznej prihlášky Vám odošleme potvrdzujúci e-mail o akceptácii prihlášky spolu s číslom bankového účtu, na ktorý následne uhradíte účastnícky poplatok. Účastnícky poplatok musí byť uhradený taktiež najneskôr do 24. júna 2022.

Dôležité na záver – Prosíme pekne, vzhľadom na výrazný počet záujemcov nie je možné vopred rezervovať miesto pre účastníka. Účastník je do tábora prijatý na základe prijatia a akceptovania vyplnenej záväznej prihlášky. V prípade, že sa situácia v súvislosti s COVID-19 zhorší a nebude možné tábor zrealizovať, účastnícky poplatok bude vrátený v plnej výške.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na spomínaný e-mail divadelnytaborzaoponou@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle 0905 343 982.

Tešíme sa na Vás a Vaše ratolesti!

 

Mgr. art. Petra Tvrdá, riaditeľka Za oponou n. o.