„A žena ostala sama, so svetlom. Zmocnil sa jej strach, pretože vo svetle zrazu nevidela iba dobrý lúč, lampu, čo svieti v tme. Videla v ňom akési záblesky. A dlhé šnúry z kovu, ktoré to svetlo odnášali na míle preč. A svetlo, čo padalo v obrovskom počte na pokojnú zem. Videla v ňom niečo ako budúcnosť.“

Bábkové divadlo Žilina uvedie 18. marca 2022 o 18:00 hod premiéru novej inscenácie, s názvom Dejiny Európy. Už teraz sa môžu diváci tešiť na netradičné javiskové dielo, v ktorom ožijú príbehy z jednotlivých historických období. Podľa režiséra inscenácie, Mateja Trubana, bolo pri tvorbe textu najdôležitejšie vybrať z dejín motívy, ktoré majú svoju výpovednú hodnotu a dokážu mladému divákovi odovzdať posolstvo: „Kvantá informácií, ktoré sme sa dozvedeli počas výskumu, potrebovali zrazu prejsť do textu, či skôr libreta. Rozhodli sme sa divákom odovzdať najmä pocit a nezaťažovať ich so zbytočnými menami a rokmi,“ dodáva Matej Truban a zároveň konštatuje, že inscenácia nemá byť metodickým materiálom, ale skôr intímnym zážitkom a stretnutím sa s vlastnými dejinami.

Tvorcovia zahájili prvú fázu príprav ešte na začiatku roka 2021. Odvtedy absolvovali desiatky hodín telefonátov s učiteľom dejepisu Adamom Bohiníkom a štúdiom veľkého množstva literatúry. „Výber tohto titulu nevzišiel z ledajakej fascinácie históriou. Skôr si myslíme, že história v sebe ukrýva dôležité udalosti, ktoré majú výrazné paralely so súčasnosťou a divák by ich mal rozhodne vnímať,“ dodáva režisér a poznamenáva, že história nie je dávnou minulosťou, ale práve naopak, ovplyvňuje všetko, čo sa v súčasnosti deje v našom blízkom i vzdialenom okolí. Niekedy prináša veci užitočné, inokedy hrozí opakovaním katastrof.

Inscenácia, ako už z názvu vyplýva, prevedie mladého diváka históriou „Starého kontinentu“. Tvorivý tím vyberá z histórie podstatné okamihy, a tak divákom pred očami ožije aj podivuhodná rodinka pravekých „opičiakov“, ktorých prítomnosť nie je náhodná. Opracovávanie materiálov a ich ťažba vysoko predznamenala našu súčasnosť. Veľkú úlohu zohrá v inscenácii symbol a asociácia, ktoré by mali diváka aktivizovať vo vnímaní. Inscenácia má povahu stavebnice, niektoré prvky spolu súvisia, iné zase slúžia ako podporná konštrukcia. „Motívy vznikajú a zanikajú, tak ako to je pre dejiny príznačné. Koniec jedného dáva priestor pre vznik druhého,“ dodáva dramaturgička inscenácie Hana Launerová, ktorá pracuje spoločne s Trubanom v tvorivom zoskupení divadla Houže. Rovnako, ako aj scénografka Michaela Zajačková, ktorá sa scénograficky podieľa na tejto inscenácii. Scénografia ráta s použitím objektov a bábok, zväčša z prírodného materiálu. Bábky sú priamo prispôsobené expresívnemu pohybu, rátajú s tým, že ich časti im prepožičajú herci a herečky svojím fyzickým pohybom. Na pohybovej zložke inscenácie pracuje aj lektorka Alexandra Mireková, ktorá vedie v kooperácii s režisérom pohybové workshopy, zamerané na štylizáciu pohybu. Na hudobnej zložke pracuje zoskupenie Myši na poli, v ktorom tvorí Lukáš Kubičina a Dávid Javorský. Inscenácia počíta s netradičnou scénickou hudbou, v ktorej sa spojí zvuk predmetu a človeka s elektronickou hudbou.

Libreto vzniklo na námet knihy Jacquesa Le Goffa Dejiny Európy pre deti, a tiež na základe konzultácií s učiteľom dejepisu, už spomínaným Adamom Bohiníkom. Inscenácia je určená všetkým diváčkam a divákom od jedenásť rokov, ktorí chcú zažiť dejiny európskeho kontinentu tak, ako sa im to v školskej lavici nikdy nepodarí či nepodarilo.

Jej realizáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Špeciálne poďakovanie za podporu patrí aj Kancelárii Európskeho parlamentu na Slovensku, ako aj Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku.

Srdečne pozývame!

 

Vaše BDŽ