Cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti divadelnej tvorby si tento rok prebrala aj herečka a bývalá dlhoročná umelecká šéfka nášho bábkača Janka Eliášová. Zo srdca gratulujeme! 

„Janka Eliášová zasvätila absolútnu väčšinu svojho profesionálneho života Bábkovému divadlu Žilina, do ktorého prestúpila po jej účinkovaní na Novej Scéne Bratislava a zostala mu verná až do súčasnosti. Za svoju profesionálnu bábkohereckú kariéru stihla s neobyčajným šarmom naskúšať obrovské množstvo inscenácií a postáv.

Čo je však najpodstatnejšie, úspešne pôsobila dlhých 16 rokov ako jeho umelecká šéfka. Počas tohto postu sa nezameniteľným rukopisom zapísala do modernej histórie slovenského bábkarstva a čo je najdôležitejšie, nastavila umelecký smer, ktorý divadlo rešpektuje dodnes. Priniesla do divadla výrazné dramaturgické a režijné osobnosti (Palik, Kalinka-Martinka-Poliak, Nvota, Aulitisová, Zupková, atď) a jadro hereckého súboru je ešte stále jej voľba – čiže sa v kontexte kvality môžeme opierať o jej odkaz. Je taktiež zakladateľkou a riaditeľkou festivalu Bábková Žilina – Živý festival, ktorý počas troch májových dní každé dva roky reflektuje najpozoruhodnejšiu tvorbu v oblasti profesionálneho bábkového divadla z pohľadu obsahu a formy.

Ak môžem v kontexte nielen žilinského, ale aj slovenského bábkarstva hovoriť o niekom, kto si podľa mňa zaslúži ocenenie za celoživotné dielo v oblasti divadla, s čistým svedomím to bude herečka, ktorá v sebe spája talent a remeslo a je „doživotná“ nepísaná umelecká šéfka BDŽ – Janka Eliášová. Dala a dáva nám všetkým veľmi veľa a ak môžem byť osobný, keďže ma do divadla pred jedenástimi rokmi prijímala, sám jej vďačím za svoj profesionálny divadelný život. Podstatné však je, že nielen ja, ale sú nás desiatky…”

Mišo Németh
umelecký šéf BDŽ