Maj chuť, má to zmysel!

Bábkové divadlo Žilina a Národné osvetové centrum vyhlasujú 12. ročník súťaže pôvodných dramatických textov pre deti a mládež ARTÚR 2019 a zároveň vyzývajú všetkých profesionálnych, ako aj amatérskych autorov od 18 rokov, aby objavili v sebe chuť tvoriť a zapojili sa.

Súťažné texty vyhodnotí odborná porota na základe nasledovných kritérií: pozoruhodná a vhodne zvolená téma pre deti a mládež, adekvátna veková vhodnosť a rozsah textu, snaha o dramatickú výstavbu a budovanie dramatických situácií, ako aj inovatívny a originálny prístup v tvorbe pre deti a mládež. Uzávierka súťaže je 19. apríla 2019. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v rámci festivalu Bábková Žilina 2019 (22. – 24. mája 2019).

Novinkami dvanásteho ročníka súťaže je finančná odmena až vo výške 1 000 €, ktorou bude víťazný text ocenený, ako aj fakt, že môže byť inscenovaný v Bábkovom divadle Žilina kedykoľvek počas nie jednej, ale dvoch nasledujúcich divadelných sezón.

Cieľom súťaže je poskytnúť priestor pre vznik pôvodných dramatických textov a divadelných hier pre deti a mládež v slovenskom jazyku.

Podmienky súťaže:
Neoznačené, doposiaľ nikde nepublikované a neinscenované texty, v strojopisnej úprave A4 a na CD nosiči doručte v troch exemplároch osobne alebo poštou na adresu: Bábkové divadlo Žilina, Kuzmányho 6, 011 37 Žilina. Obálku označte heslom ARTÚR 2019.
Do obálky s textami vložte zalepenú neoznačenú obálku s vašimi údajmi: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo a e-mailový kontakt.
Texty prijaté do súťaže sa autorom nevracajú.

Objavte v sebe chuť ešte dnes!
Verte nám, má to zmysel.

​​​​​​Mgr. art. Petra Štorcelová