Divadelný tábor Za oponou 2024

Aktualizácia (aktualizované 18. júna 2024)

* Hlásime posledné voľné miesta! Konkrétne v 1. turnuse – 2 voľné miesta, v 2. turnuse – 4 voľné miesta, v 3. turnuse – 4 voľné miesta. 

* Pri príležitosti jubilejného 10. ročníka sme rozšírili vekovú hranicu. Fantastický divadelný tábor Za oponou 2024 môžu zažiť všetci malí – veľkí herci od 6 do 16 rokov! 

Prihlasovanie je predĺžené do 25. júna 2024.

* Stále platí, že účasť v tábore môžete deťom uhradiť cez príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa, tzv. rekreačným poukazom.

Projekt je spolufinancovaný mestom Žilina, za čo srdečne ďakujeme! 

 

Milí rodičia, fantastický divadelný tábor Za oponou opäť klope na dvere!

Konkrétne jeho jubilejný 10. ročník, ktorý sa bude konať už tradične prvé tri júlové týždne: 1. – 5. júla (aj vrátane štátneho sviatku), 8. – 12. júla a 15. – 19. júla 2024, kde inde, ako v priestoroch Bábkového divadla Žilina.

Tento jedinečný letný zážitok pre Vás opäť chystá nezisková organizácia Za oponou v spolupráci so žilinským bábkačom. A je určený pre všetkých malých hercov a herečky od 7 do 14 rokov, ktorí majú radi rozprávky a bábkové divadlo!

Účastníkov tábora čaká množstvo parádnych tvorivých aktivít, ako aj žilinskí bábkoherci, ktorí ich naučia, ako si vyrobiť bábku, či dokonca jej vdýchnuť život! A okrem tajných divadelných chodieb sa už teraz môžu tešiť na čarovnú divadelnú záhradu a samozrejme javisko, na ktorom sa každý piatok popoludní uskutoční slávnostná premiéra inscenácie. Tú počas tábora vytvoria herci Bábkového divadla Žilina spolu s Vašimi deťmi.

Počet detí je vo všetkých turnusoch limitovaný, tak neváhajte príliš dlho – svoje ratolesti môžete prihlásiť už od 1. mája 2024!

A ešte jedna dôležitá a potešujúca informácia na záver – účasť v tábore môžete deťom uhradiť cez príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa, tzv. rekreačným poukazom.

Bližšie informácie

Denný divadelný tábor Za oponou 2024 sa bude konať v troch turnusoch:

1. – 5. júla 2024 (tábor bude prebiehať aj v štátny sviatok 5. 7.),

8. – 12. júla 2024

a 15. – 19. júla 2024,

v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod. v Bábkovom divadle Žilina, Kuzmányho 6, 011 37 Žilina.

Účastnícky poplatok je 179 € / 1 dieťa / 1 turnus

V cene je zahrnuté: 5 zážitkových dní strávených v priestoroch profesionálneho divadla, ako aj v čarovnej divadelnej záhrade (originálny a tvorivý pobyt na čerstvom vzduchu); odborné vedenie – profesionálni herci z Bábkového divadla Žilina; skúšanie na profesionálnom javisku; materiál na tvorivé aktivity, ako aj materiál na výrobu bábok, ktoré si po ukončení tábora vezmú deti domov; celodenná strava – desiata, obed v reštaurácii, olovrant; celodenný pitný režim i množstvo prekvapení a darčekov v podobe divadelných či kreatívnych potrieb.

Základný časovo – tematický plán pre všetky turnusy

  1. deň – zoznamovacie hry, tvorivé cvičenia, prehliadka priestorov divadla, ideová skúška, návrh bábky…
  2. deň – tvorivá práca v skupinách a na divadelných postavách, tvorba scenára, návšteva výstavy bábok…
  3. deň – výroba bábok, práca s bábkou, práca na javisku (javisková reč, javiskový pohyb)…
  4. deň – tvorba divadelnej inscenácie na javisku, výroba pozvánky, práca s mikrofónom…
  5. deň – výroba plagátu, skúšanie na javisku, divadelné líčenie, premiéra rozprávky…

Spôsob prihlásenia – Vaše ratolesti môžete prihlásiť od 1. mája do 15. júna 2024 e-mailom na divadelnytaborzaoponou@gmail.com, v ktorom uvediete počet detí a konkrétny turnus (prípadne viacero). Na základe Vášho e-mailu Vám opätovne pošleme formulár – záväznú prihlášku. Po prijatí vyplnenej záväznej prihlášky Vám odošleme potvrdzujúci e-mail o akceptácii prihlášky spolu s číslom bankového účtu, na ktorý následne uhradíte účastnícky poplatok. Účastnícky poplatok musí byť uhradený taktiež najneskôr do 15. júna 2024.

Dôležité na záver – Prosíme pekne, vzhľadom na výrazný počet záujemcov nie je možné vopred rezervovať miesto pre účastníka. Účastník je do tábora prijatý na základe prijatia a akceptovania vyplnenej záväznej prihlášky.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na spomínaný e-mail divadelnytaborzaoponou@gmail.com, prípadne telefonicky na tel. čísle 0905 343 982.

Tešíme sa na Vás a Vaše ratolesti!

 

Mgr. art. Petra Tvrdá, riaditeľka Za oponou n. o.

Jún s BDŽ

Prvý letný mesiac (a zároveň posledný v tejto divadelnej sezóne) bude v Bábkovom divadle Žilina
skutočne pestrý! A plný horúcich noviniek!
Už 1. júna 2024 – na Deň detí rozosmejeme i zahrejeme pri srdci všetky káčatká i labute od 4 rokov
naším Škaredým káčatkom. V netradičnom čase a priestore – v sade SNP o 12:30 hod, pri príležitosti
MDD, ktoré organizuje mesto Žilina.
Oslavovať budeme aj v nedeľu 2. 6. 2024, už na javisku BDŽ. O 16:00 hod poletíme s Petrom Panom
do Krajiny – Nekrajiny. Pozývame všetkých od 3 rokov, ktorí nechcú vyrásť. Kto by nestihol, túto
fantastickú krajinu navštívime o 16:00 hod aj 23. 6. 2024.
V nedeľu 16. 6. 2024 o 16:00 hod sa môžete tešiť na hosťujúce divadlo Houže a ich neobyčajného
Vlka na mesiaci, ktorý Vám i Vašim ratolestiam od 5 rokov prezradí nielen to, či má lož krátke nohy…
Júnové Sobotné divadlenie, ktoré pre Vás realizuje nezisková organizácia Za oponou v spolupráci
s BDŽ, bude patriť klasickej rozprávke Soľ nad zlato. Konkrétne 22. 6. 2024 o 10:00 hod. A
nezabudnite, na toto tvorivé dopoludnie s hercami a herečkami z nášho bábkača je potrebné sa
registrovať (kapacita je totiž obmedzená).
V piatok 14. júna 2024 uzrie svetlo sveta inscenácia Súhvezdie (Sny Salomona Lénarda) v réžii Mateja
Trubana. Premiéra inscenácie, ktorá sa dotýka tragédie židovskej komunity, ako aj hľadania ľudskosti,
sa uskutoční o 18:00 hod v sále BDŽ. Srdečne pozývame všetkých od 10 rokov!
V júni otvára BDŽ priestor aj začínajúcim umelcom. Vo štvrtok 27. 6. 2024 o 17:30 hod k nám zavíta
Vaša banda – mladé divadlo žiakov zo ZUŠ F. Špániho, pod vedením členky BDŽ Barbory Juríčkovej.
Nenechajte si ujsť ich 3 krátke predstavenia – Už, Ľudský, Ďaleko – blízko, ktoré boli aj vďaka svojim
aktuálnym a naliehavým témam ocenené na súťažnej prehliadke Divadelná Žilina 2024. Odporúčame
divákom od 12 rokov.
A ešte čosi – prvé tri júlové týždne budú opäť patriť dennému divadelnému táboru Za oponou!
Konkrétne jeho jubilejnému 10. ročníku, ktorý pre všetkých malých hercov od 7 do 14 rokov
organizuje neziskovka Za oponou v spolupráci so žilinským bábkačom. Čaká ich päť parádnych dní
strávených nielen na javisku a pod vedením našich bábkohercov! Kto sa ešte neprihlásil,
poponáhľajte sa – zostáva už len pár voľných miest (v každom turnuse). Projekt je spolufinancovaný
mestom Žilina.
Viac na www.bdz.sk/novinky.
Tešíme sa na Vás!
PS1: Bábkové divadlo Žilina rozveselí aj niekoľko stoviek detí a ich pedagógov v rámci našich
dopoludňajších organizovaných predstavení, ďalej (a opäť) deti z oravských ZŠ v rámci projektu
Umenie pre školy, a taktiež festivalových hostí, keďže počas júna sa zúčastní aj festivalu Skupova
Plzeň či Dotyky a spojenia v Martine.
PS2: Projekt Sobotné divadlenie, ako aj vznik inscenácie Súhvezdie z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia, za čo srdečne ďakujeme!
PS3: Krásne letné prázdniny Vám prajeme, plné radostných zážitkov!

Mgr. art. Petra Tvrdá, dramaturgička BDŽ

Osudy Žilinčanov na javisku Bábkového divadla Žilina

Početná židovská komunita bola až do vzniku prvej Slovenskej republiky neodmysliteľnou
súčasťou mesta Žilina. Bábkové divadlo Žilina už onedlho obohatí svoj repertoár o príbeh,
ktorý čerpá z jej reálií aj osudov jednotlivých osobností židovskej Žiliny. Autorský text Mateja
Trubana vznikol na motívy kníh Židia v Žiline, Židia v Žiline: Osobnosti od Petra Frankla a Polia
spomienok od Šloma Breznitza.
Tak, ako každé dieťa, aj Šlomo Lénard; protagonista inscenácie má svoje túžby a plány. Na
svojej ceste bezstarostným detstvom zisťuje všetko o meste, v ktorom žije, o vzdialených
galaxiách, ale aj o tom, že človek je schopný skutočne všetkého. Premiéra inscenácie
Súhvezdie – Sny Salomona Lénarda sa uskutoční 14. júna 2024 o 18:00 na javisku Bábkového
divadla Žilina. Inscenácia je určená pre vekovú kategóriu 10+ a jej vznik z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.
Nová inscenácia v réžii Mateja Trubana spracúva témy vychádzajúce zo skutočností, ktoré sa
natrvalo zapísali do dejín žilinskej židovskej komunity. Odkaz inscenácie skladá úctu tým,
ktorí nacistické besnenie neprežili. Hlavná postava nesie priezvisko Žilinčana – Dionýza
Lénarda, nádejného básnika a umelca, ktorému sa podarilo uniknúť z vyhladzovacieho
tábora Majdanek a podať správu o hrôzach, čakajúcich na väzňov po príjazde na takzvané
„nútené práce“.
Príbeh je taktiež poďakovaním, adresovaným tým, ktorí sa rozhodli podávať svedectvo nielen
o smrti, ale aj o živote a odhodlaní zaň každodenne bojovať. Súhvezdie predstavuje sny
a osudy desaťročného Salomona Lénarda, ktorého nekontrolovateľný kolotoč historických
udalostí pripravil takmer o všetko.
S využitím výtvarne atraktívnej projekcie z dielne Davida Javorského a bohatej auditívnej
kulisy prerozpráva sedem rokov svojho života, počas ktorých zažil mrazivé okamihy a ocital
sa na hranici života a smrti. Inscenácia nadväzuje na tradíciu tzv. čierneho divadla; to kedysi
patrilo k významným divadelným formám, ktorými sa (nielen) žilinské bábkové divadlo
zapísalo do kultúrneho povedomia doma a aj v zahraničí. Jeho súčasnú podobu, ako aj
scénografický a kostýmový koncept, pripravila Michaela Urbanová. Atmosféru Súhvezdia
dopĺňa akustická zložka vychádzajúca z prvkov ambientnej a klezmerovej hudby, ktorú
zhotovil Michal Mikuláš.

Text a réžia: Matej Truban
Dramaturgia: Michal Onduš
Scénografia a kostýmy: Michaela Urbanová
Projekcie: David Javorský
Hudba: Michal Mikuláš
Hrajú: Martin Frank, Bibiana Tarasovičová a Miloš Tvrdý, Peter Kováč / Tomáš Jančúch

Michal Onduš, dramaturg inscenácie

Mladé divadlo – Vaša Banda

MLADÉ DIVADLO – Vaša Banda

Bábkové divadlo Žilina s radosťou otvára priestor mladým začínajúcim umelcom. 

Termín: 27. júna 2024 v Bábkovom divadle Žilina o 17:30 hod.

Dĺžka produkcií: 80 minút

Vstupenky si môžete rezervovať na : jurickova.basa@gmail.com

Ponúkame tri krátke predstavenia žiakov literárno – dramatického odboru ZUŠ Ferka Špániho, ktorí tvoria pod vedením pedagogičky a dlhoročnej členky Bábkového divadla Žilina Mgr. art. Barbory Juríčkovej.

Mladí umelci prinášajú na javisko pálčivé témy, ktoré aktuálne rezonujú v spoločnosti.

Všetky tri inscenácie boli ocenené na súťažnej prehliadke Divadelná Žilina 2024 a získali prvenstvá vo svojich kategóriách.

 

divadlo poézie o tom, že: “aj my sme už!”

Inscenácia hovorí o krehkom období dospievania a poukazuje na neľahké vyrovnávanie sa s vlastným meniacim sa telom ako aj s reakciami okolia.

Autor:  Mirka Ábelová / Básničky pre domáce paničky / NA!

Rupi Kaur / Slnko a jeho kvety  / Mlieko a med

Výber básní: Kolektív

Dramaturgia, réžia, kostýmy: Barbora Juríčková  a kolektív

Hrajú: Tatiana Altusová, Eliška Pokorná, Laura Šebová

Dĺžka: 25 minút

 

 ĽUDSKÝ

dramatizácia poviedky Kristíny Kiklošovej

Inscenácia je krátkou glosou o ľudskosti, ktorá začína byť v dnešnom svete nad ľudské sily, ale otvára aj ďalšie témy: bagatelizovanie umenia, nekultúrnosť spoločnosti, šíriaca sa nenávisť na sociálnych sieťach, homofóbia, fanatizmus, ekológia či rasizmus.

Námet: Kristína Kiklošová

Scenár: Kolektív

Dramaturgia, réžia, kostýmy: Barbora Juríčková  a kolektív

Hrajú: Nina Holeštiaková, Nina (Patrícia) Jaššáková,  Radoslav Káčerik, Kristína Kiklošová, Šárka Kubálková, Šimon Macháč, Alexandra Vršanská, X. M. Orlick

Dĺžka: 20 minút

 

ĎALEKO – BLÍZKO

Inscenácia hovorí hlasmi ľudí – detí, ktorým do života zasiahla vojna. Tému zobrazuje nenásilným spôsobom a na javisko prináša spektakulárne symbolické obrazy.

Autor: Ostap Slyvynsky/Slovník vojny

Dramaturgia, úprava textov, réžia: Barbora Juríčková  a kolektív

Hrajú: Tatiana Altusová, Matej Behančín, Patrik Černák, Matúš Harabín, Lucia Jančulová, Eliška Pokorná, Klára Pokorná, Jakub Skákala,  Vladimír Suchanič, Laura Šebová

Dĺžka: 30 minút