Nezisková organizácia Za oponou, v spolupráci s Bábkovým divadlom Žilina, potešila opäť všetky žilinské deti od 7 do 14 rokov, ktoré majú rady rozprávky a bábkové divadlo, fantastickým denným divadelným táborom Za oponou 2023, ktorého deviaty ročník sa konal už tradične v 3 júlových turnusoch: 3. – 7. júla, 10. – 14. júla a 17. – 21. júla 2023, v priestoroch Bábkového divadla Žilina. Zúčastnilo sa ho až 135 malých hercov, ktorých čakal skutočne bohatý program, ako napríklad prechádzka tajnými divadelnými chodbami, výroba bábok, herecký tréning na javisku i v divadelnej záhrade, či tvorba divadelnej inscenácie za pomoci piatich skvelých lektorov – bábkoherečiek i bábkohercov z BDŽ a dvoch dobrovoľníčok. Ako aj čerešnička na záver – slávnostná premiéra spomínanej inscenácie! A keďže boli malí herci v rámci každého turnusu rozdelení do dvoch hereckých skupín, každý piatok o 16:30 hod. sa na javisku BDŽ konali až 2 premiéry. Konkrétne – 7. júla 2023 premiéra inscenácie HVIEZDY, hrali: Babky (názov hereckej skupiny) a inscenácie H 2 O a O 2 H, hrali: Hrdzavé potkany (názov druhej hereckej skupiny). Dňa 14. júla 2023 sa uskutočnila premiéra inscenácie IŠLI VAJCIA NA VANDROVKU, hrali: Čínske nudle (názov hereckej skupiny) a inscenácie O PERNÍKOVEJ CHALÚPKE, hrali: Divadelníci s.r.o. (názov druhej hereckej skupiny). A 21. júla 2023 premiéra inscenácie TRAVOLTY V AKCII, hrali: Megaherci (názov hereckej skupiny), ako aj inscenácie NEKÚŠ VANKÚŠ, hrali: Divadelní machri (názov druhej hereckej skupiny).

Novinkou tohto ročníka, o ktorú boli obohatené spomínané inscenácie, boli témy ako kritické myslenie a tolerancia. Konkrétne inscenácia Hviezdy tlmočila kritické myslenie v súvislosti so sociálnymi sieťami, a zároveň prezentovala názor, že čas je vzácny a čas strávený s rodinou najvzácnejší. Ďalej inscenácia H 2 O a O 2 H poukázala na to, ako zdravý rozum a kritické myslenie môže poraziť chamtivosť. V inscenácii Išli vajcia na vandrovku taktiež zvíťazilo kritické myslenie, keďže tvorcovia (účastníci tábora) v rámci tvorby scenára zmenili pôvodný záver rozprávky, pretože nebol fér. Inscenácia O perníkovej chalúpke sa zase dotkla tolerancie inakosti, potreby spolupatričnosti, ako i toho, že všetko sa dá riešiť dialógom. Inscenácia Travolty v akcii poukázala na to, aká potrebná je tolerancia či akceptácia individuality každého z nás. A posledná inscenácia Nekúš vankúš sa dotýkala témy tolerancie a názoru v zmysle, že všetci by sme si mali vzájomne pomáhať.

Okrem inscenácií vzniklo 135 jedinečných bábok rôzneho typu, ktoré potešili nejedno žilinské oko v rámci slávnostnej premiéry. Premiér v počte 6, ktoré zožali obrovský úspech, sa zúčastnilo viac ako 500 divákov.

Divadelný tábor Za oponou 2023 priniesol, aj vďaka tomu, že projekt bol spolufinancovaný mestom Žilina, skutočne výnimočné chvíle. Jeho cieľom bolo predovšetkým upriamiť pozornosť na spomínané témy – kritické myslenie a tolerancia, vyjadriť sa k daným témam prostredníctvom jazyka bábkového divadla, a priblížiť ich tak nielen účastníkom tábora, ale aj divákom. Ďalšími z cieľov boli samozrejme okrem zmysluplného trávenia prázdninového času aj priblíženie bábkového divadla z hľadiska jeho významu a tvorby hravou formou, rozvíjanie kreatívneho myslenia, získanie nových divadelných skúseností a zážitkov či v neposlednom rade šírenie i rozvíjanie kultúrnych hodnôt a vzťahu ku kultúre, k samotnému bábkovému divadlu už v detskom veku.

Pozitívne reakcie, priam ovácie zo strany malých hercov, ich rodičov či širokej žilinskej verejnosti dali prísľub, že letné prázdniny 2024 budú patriť opäť a jednoznačne divadelnému táboru Za oponou, konkrétne jeho 10. jubilejnému ročníku.

 

Mgr. art. Petra Tvrdá, riaditeľka Za oponou n. o.