Milí rodičia, fantastický divadelný tábor Za oponou opäť klope na dvere!

Konkrétne jeho jubilejný 10. ročník, ktorý sa bude konať už tradične prvé tri júlové týždne: 1. – 5. júla (aj vrátane štátneho sviatku), 8. – 12. júla a 15. – 19. júla 2024, kde inde, ako v priestoroch Bábkového divadla Žilina.

Tento jedinečný letný zážitok pre Vás opäť chystá nezisková organizácia Za oponou v spolupráci so žilinským bábkačom. A je určený pre všetkých malých hercov a herečky od 7 do 14 rokov, ktorí majú radi rozprávky a bábkové divadlo!

Účastníkov tábora čaká množstvo parádnych tvorivých aktivít, ako aj žilinskí bábkoherci, ktorí ich naučia, ako si vyrobiť bábku, či dokonca jej vdýchnuť život! A okrem tajných divadelných chodieb sa už teraz môžu tešiť na čarovnú divadelnú záhradu a samozrejme javisko, na ktorom sa každý piatok popoludní uskutoční slávnostná premiéra inscenácie. Tú počas tábora vytvoria herci Bábkového divadla Žilina spolu s Vašimi deťmi.

Počet detí je vo všetkých turnusoch limitovaný, tak neváhajte príliš dlho – svoje ratolesti môžete prihlásiť už od 1. mája 2024!

A ešte jedna dôležitá a potešujúca informácia na záver – účasť v tábore môžete deťom uhradiť cez príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa, tzv. rekreačným poukazom.

Bližšie informácie

Denný divadelný tábor Za oponou 2024 sa bude konať v troch turnusoch:

1. – 5. júla 2024 (tábor bude prebiehať aj v štátny sviatok 5. 7.),

8. – 12. júla 2024

a 15. – 19. júla 2024,

v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod. v Bábkovom divadle Žilina, Kuzmányho 6, 011 37 Žilina.

Účastnícky poplatok je 179 € / 1 dieťa / 1 turnus

V cene je zahrnuté: 5 zážitkových dní strávených v priestoroch profesionálneho divadla, ako aj v čarovnej divadelnej záhrade (originálny a tvorivý pobyt na čerstvom vzduchu); odborné vedenie – profesionálni herci z Bábkového divadla Žilina; skúšanie na profesionálnom javisku; materiál na tvorivé aktivity, ako aj materiál na výrobu bábok, ktoré si po ukončení tábora vezmú deti domov; celodenná strava – desiata, obed v reštaurácii, olovrant; celodenný pitný režim i množstvo prekvapení a darčekov v podobe divadelných či kreatívnych potrieb.

Základný časovo – tematický plán pre všetky turnusy

  1. deň – zoznamovacie hry, tvorivé cvičenia, prehliadka priestorov divadla, ideová skúška, návrh bábky…
  2. deň – tvorivá práca v skupinách a na divadelných postavách, tvorba scenára, návšteva výstavy bábok…
  3. deň – výroba bábok, práca s bábkou, práca na javisku (javisková reč, javiskový pohyb)…
  4. deň – tvorba divadelnej inscenácie na javisku, výroba pozvánky, práca s mikrofónom…
  5. deň – výroba plagátu, skúšanie na javisku, divadelné líčenie, premiéra rozprávky…

Spôsob prihlásenia – Vaše ratolesti môžete prihlásiť od 1. mája do 15. júna 2024 e-mailom na divadelnytaborzaoponou@gmail.com, v ktorom uvediete počet detí a konkrétny turnus (prípadne viacero). Na základe Vášho e-mailu Vám opätovne pošleme formulár – záväznú prihlášku. Po prijatí vyplnenej záväznej prihlášky Vám odošleme potvrdzujúci e-mail o akceptácii prihlášky spolu s číslom bankového účtu, na ktorý následne uhradíte účastnícky poplatok. Účastnícky poplatok musí byť uhradený taktiež najneskôr do 15. júna 2024.

Dôležité na záver – Prosíme pekne, vzhľadom na výrazný počet záujemcov nie je možné vopred rezervovať miesto pre účastníka. Účastník je do tábora prijatý na základe prijatia a akceptovania vyplnenej záväznej prihlášky.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na spomínaný e-mail divadelnytaborzaoponou@gmail.com, prípadne telefonicky na tel. čísle 0905 343 982.

Tešíme sa na Vás a Vaše ratolesti!

 

Mgr. art. Petra Tvrdá, riaditeľka Za oponou n. o.