.

Mgr. Peter Tabaček, riaditeľ divadla

 

VZDELANIE

1990-1996 Vysoká škola múzických umení Bratislava, odbor: bábkoherectvo

1983-1988 Vysoká škola dopravy a spojov Žilina, prevádzka a ekonomika vodnej dopravy (nedokončené)

1979-1983 Gymnázium Žilina

 

UMELECKÁ PRAX

2003-súčasnosť Bábkové divadlo Žilina, riaditeľ

1999-2003 Bábkové divadlo Žilina, umelecký vedúci

1996-2003 Umelec v slobodnom povolaní

1988-1990 Nová scéna Bratislava, elév tanečného súboru

Výber z predstavení (počas pôsobenia ako umelec v slobodnom povolaní a v BDŽ):

Mestské divadlo Bratislava – Verejný azyl, r. J. Timčák, M. Ondriska, herec/pohybová spolupráca

LUDUS Bratislava – Malý princ, r. A. Pachinger, herec/pohybová spolupráca

LUDUS Bratislava – Hugo, Frigo a Bublina, r. A. Pachinger, herec/pohybová spolupráca

Mestské divadlo Žilina – Dr. Jekyl, Mr. Hyde, r. R. Balek, herec

Mestské divadlo Žilina – Mrázik, r. V. Hriadeľ, choreografia

Mestské divadlo Žilina – Kráľ mal troch synov, r. T. Hudcovič, pohybová spolupráca

Divadlo Aréna Bratislava – Grand Pierot, r. M. Sládek, herec

Divadlo Aréna Bratislava – Tatko Ubu, r. M. Sládek, herec

Národné divadlo Bratislava – Figarova svatba, r. M. Sládek, herec

Národné divadlo Bratislava – Marat Sade, r. V. Strnisko, pohybová spolupráca

Nová scéna Bratislava – Grand Pierot, r. M. Sládek, herec

Bábkové divadlo Žilina – Kráľ komediantov, r. A. Šulík, herec

Bábkové divadlo Žilina – Kolíše sa veľryba, r. T. Hudcovič, pohybová spolupráca

Bábkové divadlo Žilina – Najstaršia rozprávka, r. J. Pražmári, pohybová spolupráca

Bábkové divadlo Žilina – Láska k trom pomarančom, r. M. Sládek, herec

Bábkové divadlo Žilina – Božská komédia, r. J. Nvota, herec

Bábkové divadlo Nitra – Pirátska rozprávka, r. O. Spišák, herec/pohybová spolupráca

SKD Martin – Ivanov, r. R. Polák, pohybová spolupráca/herecká alternácia

Divadlo Astorka Bratislava – Popoluška, r. R. Bobek, herec

Divadlo Astorka Bratislava – John Mary a sedem kozliatok, r. O. Spišák, pohybová spolupráca

Divadlo A. Bagara Nitra – Krysiar, r. A. Šulík, pohybová spolupráca

Divadlo A. Bagara Nitra – Prsteň a ruža, r. A. Šulík, pohybová spolupráca

Teatro Tatro – Červená čiapočka, herecká alternácia

 

PEDAGOGICKÁ PRAX

2002-2003 Konzervatórium Bratislava, pantomíma

2002-2003 Divadlo – Škola LUDUS, dramatická tvorba

1998-1999 Konzervatórium Žilina, dramatická tvorba

 

ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH

2019-súčasnosť, predseda Slovenského centra UNIMA – národné stredisko Medzinárodnej bábkarskej únie. Ako súčasť mimovládnej medzinárodnej organizácie združuje ľudí z celého sveta, ktorí prispievajú k rozvoju bábkarského umenia. Svojimi aktivitami slúži humánnym hodnotám – mieru a vzájomnému porozumeniu medzi národmi všetkých rás, politických a náboženských presvedčení a rozličných kultúr.

 

Účinkuje v predstaveniach: