.

Ing. Radka Zemančíková, ekonómka

 

VZDELANIE
Fakulta PEDAS (Žilinská univerzita), Žilina
2014 – 2019, Ekonomika a manažment podniku
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Žilina
2010 – 2014, Obchodná akadémia

PRIEBEH ZAMESTNANÍ
Bábkové divadlo Žilina
06/2021 – súčasnosť, Vedúci ekonomického a hospodárskeho útvaru

Slovak Parcel Service s.r.o.
08/2019 – 05/2021, Dispečer, zmenový referent
Telefonické prípadne e-mailové vybavovanie požiadaviek zákazníkov, riešenie reklamácií, sťažností, vytváranie objednávok, tvorba rôznych reportov potrebných pre fungovanie chodu kancelárie, riešenie problematických úloh (zásielky bez dát, bez štítkov, zdvojené objednávky, vypadnutý tovar), manuálna práca s nedoručenými zásielkami, evidencia dochádzky externých pracovníkov pre potreby správnej fakturácie za vykonané služby

Slovak Parcel Services, s. r. o.
2018 – 2019, Dataentry
Evidovanie dát, kontrola spracovania zásielok, správnosť smerovania zásielok, vytváranie reportov

VMA security s.r.o.
2017 – 2018, Zástupca koordinátora
Vedenie ľudí o počte cca 25 – 35 pracovníkov, kontrola správnosti výkonu pracovníkov, rozdelenie pracovníkov na jednotlivé pozície podľa pokynov nadriadeného, zodpovednosť za vykonanú prácu brigádnikov

Stredoslovenská energetika, a. s.
2016 – 2018, Administratívny pracovník
Aktivácia, tlač, rozposlanie novovzniknutých zmlúv, kontrola splnomocnení, evidovanie došlej pošty, zisťovanie prieskumu spokojnosti, archivácia zmlúv, práca v programe SAP

Proficlean, s.r.o.
2015 – 2017, Administratívny asistent
Osobná komunikácia so zákazníkmi, evidencia zákazkových listov, vytváranie cestovných príkazov, sumarizácia určitých podkladov pre účtovníctvo, práca v programe Alfa

 

Účinkuje v predstaveniach: