EPOS

Nevšedný javiskový tvar vychádza z tvorivých dielní zameraných na prácu s bábkou, javiskový pohyb a hudbu. Ich spoločnou témou je Epos o Gilgamešovi a myšlienky, ktoré v sebe zahŕňa - otázky o živote, smrti a večnej nesmrteľnosti - zasahujú myslenie i moderného človeka. Emotívna hudba, pohybové krácie, dôsledná animácia neživého materiálu a bábky, to sú primárne znaky divadelnej koláže EPOS, ktorá vznikla v sezóne 2010/2011 na doskách BDŽ.

Predstavenie je vhodné od 15 rokov.

Dĺžka predstavenia: 90 minút bez prestávky.

OCENENIA:

Predstavenie EPOS získalo nomináciu na ocenenie Divadelné dosky 2011 v kategórii SCÉNICKÁ HUDBA v prevedení Andreja Kalinku.
Cena bratislavského diváka na festivale NOVÁ DRÁMA 2012

Autor: Andrej Kalinka, Ivan Martinka

Dramaturgia: Peter Palik

Réžia: Andrej Kalinka, Ivan Martinka

Hudba: Andrej Kalinka

Scénografia: Juraj Poliak

Kostýmy: Eva Farkašová

Bábky: Ivan Martinka

Pohybová spolupráca: Stanka Vlčeková

Hrajú:


Jozef Abafi
Ján Demko
Jana Eliášová
Anna Homolka – Čitbajová
Jan Homolka
Barbora Juríčková
Michal Németh
Bibiána Tarasovičová