DOMYSLI (8+)

8. októbra 2023 o 14:00 h – javisko BDŽ

8. októbra 2023 o 16:00 h – javisko BDŽ

15. októbra 2023o 14:00 h – javisko BDŽ

15. októbra 2023 o 16:00 h – javisko BDŽ