.

Michal Németh, umelecký šéf

 

Pracovné skúsenosti

ZAMESTNÁVATEĽ – Bábkové divadlo Žilina
DÁTUMY – január 2016 – trvá
POZÍCIA – umelecký šéf
POVINNOSTI – riadiaci pracovník

DÁTUMY – november 2008 – trvá
POZÍCIA – herec
POVINNOSTI – člen interného hereckého súboru divadla

DÁTUMY – september 2011 – trvá
POZÍCIA – PR/online marketing
POVINNOSTI – marketing a identita divadla

ZAMESTNÁVATEĽ – Súkromné hud. a dram. konzervatórium Martin
DÁTUMY – október 2009 – jún 2014
POZÍCIA – učiteľ
POVINNOSTI – učiteľ odborných predmetov

ZAMESTNÁVATEĽ – Bábkové divadlo Žilina / Za oponou n.o.
DÁTUMY – september 2010 – trvá
POZÍCIA – spoluorganizátor festivalu, dramaturg, PR
POVINNOSTI – organizátor ôsmych ročníkov prehliadky slovenských profesionálnych bábkových divadiel

ZAMESTNÁVATEĽ – EHMK Žilina 2026 / Mesto Žilina
DÁTUMY – máj 2020 – január 2021
POZÍCIA – člen programovej rady
POVINNOSTI – nastavenie programových cieľov kandidatúry mesta

Vzdelanie 

DÁTUMY – 2005 – 2008
ŠKOLA – Vysoká škola múzických umení v Bratislave
ODBOR – bábkoherectvo
DOSIAHNUTÉ VZDELANIE – nedokončené magisterské štúdium

DÁTUMY – 2001 – 2005
ŠKOLA – Obchodná akadémia Šurany
DOSIAHNUTÉ VZDELANIE – maturita

Zručnosti a kompetencie 

ZRUČNOSTI – štátka skúška zo strojopisu, pokročilý užívateľ systémov macOS, iOS, MS Office, Pages, Numbers, Lightroom, Pixelmator, základy HTML, ObjectiveC, WordPress, Google Analytics, Facebook Ads Manager, Adobe Photoshop

som držiteľom vodičského preukazu typu B, aktívny šofér

 

Účinkuje v predstaveniach: