ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
A BÁBKOVÉ DIVADLO ŽILINA

ARTÚR 2009

ARTUR 2017

Bábkové divadlo Žilina a Národné osvetové centrum vyhlasujú 11. rocník sútaže pôvodných dramatických textov pre deti a mládež ARTÚR 2017.

Cielom sútaže je poskytnút priestor pre vznik pôvodných dramatických textov a divadelných hier pre deti a mládež v slovenskom jazyku.

Sútažné texty vyhodnotí odborná porota. Uzávierka sútaže je 28. apríla 2017. Vyhlásenie výsledkov sa uskutocní v rámci festivalu Bábková Žilina 2017 (17. - 19. mája 2017). Vítazný text bude ocenený financnou odmenou a v nasledujúcej sezóne môže byt inscenovaný v Bábkovom divadle Žilina.

Podmienky sútaže:

Neoznacené, doposial nikde nepublikované a neinscenované texty, v strojopisnej úprave A4 a na CD nosici posielajte v troch exemplároch na adresu: Bábkové divadlo Žilina, Kuzmányho 6, 011 37 Žilina.

Obálku oznacte heslom ARTÚR 2017. Do obálky s textami vložte zalepenú neoznacenú obálku s vašimi údajmi: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, telefónne císlo a e-mailový kontakt.

Texty prijaté do sútaže sa autorom nevracajú.

www.bdz.sk
www.nocka.sk
 
verzia pre staršie prehliadače | BÁBKOVÉ DIVADLO ŽILINA © 2007