Chceme zažiť tvoj príbeh na javisku Bábkového divadla Žilina!

Bábkové divadlo Žilina a Národné osvetové centrum vyhlasujú 13. ročník súťaže pôvodných dramatických textov pre deti a mládež ARTÚR 2021 a zároveň vyzývajú všetkých profesionálnych, ako aj amatérskych autorov od 18 rokov, aby objavili v sebe chuť tvoriť a zapojili sa.

Súťažné texty vyhodnotí odborná porota na základe nasledovných kritérií: Pozoruhodná a vhodne zvolená téma pre deti a mládež, adekvátna veková vhodnosť a rozsah textu, snaha o dramatickú výstavbu a budovanie dramatických situácií, inovatívny a originálny prístup v tvorbe pre deti a mládež.

Uzávierka súťaže je 16. apríla 2021. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v rámci festivalu Bábková Žilina 2021 (19. – 21. mája 2021).

Víťazný text bude ocenený finančnou odmenou vo výške 500 €. Zároveň môže byť kedykoľvek počas nasledujúcich dvoch divadelných sezón inscenovaný na javisku Bábkového divadla Žilina.

Cieľom súťaže je poskytnúť priestor pre vznik pôvodných dramatických textov a divadelných hier pre deti a mládež v slovenskom jazyku.

Podmienky súťaže:

Neoznačené, doposiaľ nikde nepublikované a neinscenované texty v strojopisnej úprave A4 a na CD nosiči doručte v troch exemplároch osobne alebo poštou na adresu: Bábkové divadlo Žilina, Kuzmányho 6, 011 37 Žilina. Obálku označte heslom ARTÚR 2021.

Do obálky s textami vložte zalepenú neoznačenú obálku s vašimi údajmi: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo a e-mailový kontakt.

Texty prijaté do súťaže sa autorom nevracajú.

Chceme zažiť tvoj príbeh na javisku Bábkového divadla Žilina!

Bc. Matej Truban
dramaturg Bábkového divadla Žilina

 

Vianoce v Bábkovom divadle Žilina

Milé diváčky, milí diváci

nadišiel čas sviatočný a s každou zažatou sviečkou na adventom venci sme čoraz viac bližšie k Štedrému dňu. Možno ste sa sami zamysleli, že tohtoročné vianočné darčeky budú v porovnaní s minulými rokmi v čomsi iné.
My v bábkači takéto darčeky dostávame predčasne a spočívajú v možnosti stále sa bezpečne stretnúť a odohrať pre vás predstavenia z nášho repertoáru. Keďže chceme toto „privilégium“ využiť čo najviac, do začiatku Vianoc uvedieme na javisku divadla ešte dve reprízy kultovej inscenácie Perinaba, ktorá sa vašej obľube teší už 11 rokov. Predstavenia budete mať možnosť uvidieť ešte 16. decembra o 18.00 a 20. decembra o 16.00. Lístky na obe predstavenia sú stále dostupné na portáli predpredaj.zoznam.sk. Kvôli dodržiavaniu bezpečnosti vás zároveň upozorňujeme, že kapacita miest v hľadisku je znížená o polovicu; počet dostupných lístkov na predstavenia sa preto môže minúť skôr, ako ste boli doteraz zvyknutí.
Spomínajúc darčeky nemôžeme opomenúť ani tie, ktoré sa pred pár dňami objavili pod stromčekom v našom foyer. Sú nimi čerstvé výtlačky publikácie, mapujúcej 70 rokov histórie nášho bábkača. Publikáciu Bábkové divadlo Žilina: Sedemdesiat rokov profesionálnej činnosti od autorky Idy Hledíkovej vám bližšie predstaví riaditeľ divadla Peter Tabaček už 16.12. po predstavení Perinbaba. PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ MESTOM ŽILINA.

Príďte si s nami užiť vianočnú atmosféru v Bábkovom divadle Žilina.
Tešíme sa na vašu návštevu

Matej Truban
dramaturg BDŽ

Premiéra novej inscenácie Pinokio

Drevený hrdina na javisku Bábkového divadla Žilina

 

Bábkové divadlo Žilina uvedie vo svojej sedemdesiatej, jubilejnej sezóne premiéru novej inscenácie Pinokio. Stane sa tak 27. novembra 2020, o 18.00. Už z názvu vyplýva, že sa bude jednať o adaptáciu známych príbehov, ktoré pred vyše 150 rokmi napísal známy taliansky prozaik a novinár Carlo Collodi.

Príbeh zobrazuje osudy drevenej bábky, ktorá sa rozhodla zobrať život do vlastných rúk. Práve sloboda, ktorú drevený chlapec spoznáva je kľúčová; Pinokiovi prináša mnoho zábavy, ale aj nebezpečenstva. Pinokio nedokáže absenciou dostatočných skúseností rozlišovať dobré od zlého, verí nepravdám, čo v mnohých hraničných situáciách vedie k dramatickým okamihom, počas ktorých ide Pinokiovi doslova o život. Inscenácia určená pre divákov od 6 rokov kladie nenásilnou formou otázky, ktorých odpovede predpovedajú hlbšie uvedomovanie si seba samých, ako aj cesty ktorou kráčame. Aj pre tento sugestívny odkaz je inscenačná tradícia príbehov o Pinocchovi taká intenzívna.

Divákovi ponúka najnovšia adaptácia jedinečné marionety, ale aj pútavé divadlo masiek, ako odkaz na dôležité špecifiká histórie Bábkového divadla Žilina. O spomenutú výtvarnú podobu inscenácie sa zaslúžil renomovaný slovenský bábkarský scénograf Von Dubravay. Režisérom inscenácie je Gejza Dezorz, ktorý patrí medzi popredných profesionálnych režisérov, pracujúcich v slovenských bábkových divadlách. Jeho inscenácie sa vyznačujú špecifickým umeleckým a autorským rukopisom, nadsázkou a humorom. Dezorz pracuje s umeleckým súborom Bábkového divadla Žilina už štvrtýkrát, pričom aj v tomto prípade uplatňuje poetiku figuratívneho bábkového divadla, ktoré stálo na počiatku slovenského bábkarstva.

Inscenačný tím doplnila kostýmová výtvarníčka Lucia Šedivá, ktorá odela hercov do štylizovaných kostýmov, jemne kopírujúcich myšlienku Commedie dell’arte. Texty piesní do inscenácie napísala Lucia Ditte a o ich zhudobnenie sa postaral známy slovenský hudobník, Martin Hasák. Realizáciu inscenácie podporil Žilinský samosprávny kraj.
Upozorňujeme vás, že v rámci aktuálnych opatrení, zavedených proti šíreniu vírusu covid_19 sprístupníme verejnosti 50% kapacity hľadiska. Počet miest pre divákov je teda obmedzený. Tešíme sa na stretnutia s vami.

Bc. Matej Truban, dramaturg BDŽ

Gitarový koncert „Zaczynamy od Bacha“

Milé diváčky, milí diváci!
Možno sa pamätáte na časy, kedy naše divadlo pôsobilo starobylým dojmom a zďaleka nepripomínalo stav, v ktorom sa nachádza dnes. Vďaka projektu „Tvoríme kultúru a umenie bez hraníc“ prebehla v roku 2013 a 2014 kompletná rekonštrukcia, vďaka ktorej sa v divadle cítia dobre naši zamestnanci, ale aj vy, naši diváci.
Projekt, spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pomohol ako nám, tak aj kolegom v obci Kozy v Poľsku. Tamojšia komunita zmodernizovala z poskytnutých prostriedkov palác Czeczowcow, čím sa započala päťročnica vzájomnej spolupráce, spočívajúcej vo výmene kultúrnych zážitkov a tiež skúseností. Rok 2020 priniesol množstvo zmien, kvôli ktorým nie je obojstranné hosťovanie umeleckých skupín možné. Nahliadnite preto do tvorby našich zahraničných partnerov prostredníctvom online prenosu a spríjemnite si sychravé jesenné dni hudbou. Pozývame vás na gitarový koncert „Zaczynamy od Bacha“. Na gitaru hrá Aleksander Papiernik.

 

https://www.youtube.com/watch?v=hIInwTQ2AMY

Október s Bábkovým divadlom Žilina

 

Milé diváčky, milí diváci,

aj v októbri sme pre vás v Bábkovom divadle Žilina pripravili pestrý program, preplnený vašimi favoritmi.
Už prvú sobotu v mesiaci sa môžete tešiť na Sobotu s rozprávkou – hravé čítanie a tvorivé dielne pre deti od 3 rokov, ktoré v divadle pripravujeme v spolupráci s kníhkupectvom Artforum Žilina.
V programe sa už tískajú malí-veľkí hrdinovia a čím je október bližšie, tým viac sa bijú o slovo!

Iste sa z času na čas zamyslíte, kde je váš domov. Nuž teda, príďte sa zamyslieť so žabiakom Filemonom a prežite s ním dobrodružnú cestu plnú vtipných a nečakaných momentov.  V prípade októbra strácate nárok na výhovorky, že v čase našich predstavení pracujete. V BDŽ totiž hráme každú stredu večer, okrem iného aj našu najnovšiu inscenáciu pre mládež s názvom Neprebudený.

Taktiež k nám zavíta hosť Lukáš Latinák, ktorý vás so svojim poctivým humorom prevedie tajomstvami literatúry v predstavení Tatranský poetický biftek. Októbrové ochladenie a žltnúce listy prinášajú splín, aj preto sa môže niekomu jeseň zdať pochmúrna. Presne tak sa cíti naša Trafená hus, ktorá zároveň uzatvára program na tento kalendárny mesiac. Za zatvorenými dverami popri predstaveniach začíname pracovať na príprave nového výpravného titulu Pinokio v réžii Gejzu Dezorza.
O tom však až v novembri!

Tešíme sa na vás!

Matej Truban
dramaturg BDŽ

Divadelný tábor Za oponou 2020

Nezisková organizácia Za oponou v spolupráci s Bábkovým divadlom Žilina, i napriek nepríjemnej situácii v súvislosti s koronavírusom, tento rok opäť pripravila pre všetky deti od 7 do 14 rokov, ktoré majú rady rozprávky a bábkové divadlo, denný divadelný tábor Za oponou, ktorý sa konal už tradične v 3 turnusoch (tentokrát trochu termínovo netradičných): 27. – 31. júla 2020, 3. – 7. augusta 2020 a 10. – 14. augusta 2020, konkrétne v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod., v priestoroch Bábkového divadla Žilina. Šiesteho ročníka tábora sa zúčastnilo až 107 (1. turnus 40, 2. turnus 35 a 3. turnus 32) malých hercov, ktorých čakal, okrem celodennej stravy a pitného režimu, bohatý program – množstvo rozprávkových a tvorivých hier, prechádzka tajnými divadelnými chodbami, odhalenie zákulisia, výroba bábok, výber rozprávky – tvorba scenára, návšteva Bábok v podkroví – stálej expozície bábok v Rosenfeldovom paláci, v rámci ktorej absolvovali malí herci i tvorivé dielne, práca na javisku, javisková reč, práca s mikrofónom, tvorba div. predstavenia, výroba pozvánky a plagátu, generálna skúška, divadelné líčenie a čerešnička na záver – slávnostná premiéra rozprávky, ktorú počas tábora vytvorili herci z BDŽ v podobe 5 lektorov a 2 animátorov spolu s malými hercami. Keďže boli malí herci v rámci každého turnusu rozdelení do dvoch hereckých skupín, každý piatok sa konali 2 premiéry o 16:30 hod. v Bábkovom divadle Žilina. Nasledovne – 31. júla 2020 premiéra rozprávky V oblakoch, hrali: Lentilkové súhvezdie (názov hereckej skupiny) a rozprávky Stratený svet, hrali: Divadelné škrečky (názov druhej hereckej skupiny). Dňa 7. augusta 2020 sa uskutočnila premiéra rozprávky Hrdinovia našich dní, hrali: Rozprávkoví divadelníci (názov hereckej skupiny) a rozprávky Snehulienka, hrali: Dievčenský Sila-n (názov druhej hereckej skupiny). A 14. augusta 2020 premiéra rozprávky Návrat do prítomnosti, hrali: Mladí titáni (názov hereckej skupiny), ako aj rozprávky Snívaj, hrali: Besné veverice (názov druhej hereckej skupiny). Premiér v počte 6, ktoré zožali obrovský úspech, sa zúčastnilo viac ako 500 divákov – rodičia a starí rodičia malých hercov, ich súrodenci, priatelia i hostia… Samozrejme za prísnych bezpečnostných opatrení, za akých sa konal i samotný tábor.

Divadelný tábor Za oponou priniesol, aj vďaka tomu, že projekt bol spolufinancovaný mestom Žilina, skutočne výnimočné chvíle. Okrem zmysluplného trávenia prázdninového času priblíženie bábkového divadla z hľadiska jeho významu a tvorby hravou formou, rozvíjanie kreatívneho myslenia, získanie nových divadelných skúseností a zážitkov či v neposlednom rade šírenie i rozvíjanie kultúrnych hodnôt a vzťahu ku kultúre, k samotnému bábkovému divadlu už v detskom veku.

Pozitívne reakcie, priam ovácie zo strany malých hercov, ich rodičov či širokej žilinskej verejnosti dali prísľub, že letné prázdniny 2021 budú patriť opäť a jednoznačne divadelnému táboru Za oponou.

 

Mgr. art. Petra Tvrdá

riaditeľka Za oponou n. o.

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZÓNA 2020/2021

September klope na dvere a nám, v Bábkovom divadle Žilina neostáva nič iné, len s radosťou povedať: „Poďte ďalej, je odomknuté.“
Toto leto sme totiž nechali otvorené dvere všetkým, ktorí sa rozhodli stráviť horúce, júlové nedele v našej divadelnej záhrade. Špecifickým spôsobom sme v nej pre vás pripravili štyri malé inscenácie a veľmi nás potešilo, že ste si k nám našli cestu aj počas prázdnin. Už tradičný divadelný tábor „Za oponou“ opäť ukázal, že divadlo je hrou, ktorú zdieľame a vytvárame spoločne. Dnes stojíme na prahu novej divadelnej a zároveň jubilejnej sezóny. Pred sedemdesiatimi rokmi sa začala písať história Bábkového divadla Žilina, ktorá ho formovala až do dnešnej podoby.
V divadelnej sezóne 2020/2021 uvidíte nové tituly v netradičnom podaní: Na javisku ožijú príbehy starých známych hrdinov- Pinokia a Smelého Zajka. Štvoricu nových titulov uzatvorí autorská inscenácia Martina Geišberga, reflektujúca témy krehkosti bytia a pominuteľnosti skrze medzigeneračné dialógy. Na sklonku sezóny sa navyše v Žiline rozsvietia svetlá symbolického siedmeho ročníka festivalu Bábková Žilina 2021, na ktorom budete mať jedinečnú možnosť uvidieť to najlepšie z tvorby profesionálnych slovenských bábkových divadiel.
Aby sme s pozvánkami do BDŽ zbytočne neotáľali, vedzte, že už 4. septembra vás očakávame na premiére divadelnej adaptácie najznámejšej novely Martina Kukučína s názvom Neprebudený. Divadlo oslovilo na spoluprácu oceňovaného režiséra Mariána Pecka, ktorého poetika výrazne rezonuje na viacerých javiskách v divadlách Strednej Európy. Nebude sa pritom jednať o konvenčné prenesenie povinnej literatúry na divadelné dosky. Ako vraví režisér inscenácie: „Čaká nás klasika interpretovaná dnes, nami, pre našich súčasníkov/súčasníčky. Teda súčasným jazykom. Téma „Neprebudeného“ je síce archaická, ale napriek tomu je neustále aktuálna. Je dokonca oveľa, oveľa staršia, ako Kukučín a jeho poviedka bude aktuálnou ešte dlho po tom, ako sa my pominieme. Žiaľ.“
Ondráš Machuľa, hlavná postava príbehu sa živí ako obecný pastier husí. Od života nechce veľa. Snáď len to, čo každý skromný človek- túži po kráse, po láske a porozumení. Má však každý právo na svoje šťastie? Aj po sto rokoch od napísania tohto diela žijú v našej spoločnosti osoby, ktoré na svet pozerajú iným pohľadom. Odolávajú pri tom škodoradosti, odmietnutiu a častokrát krutosti. Tichej a neznesiteľnej. Vznik inscenácie z verených zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Milí diváci, prajeme vám mnoho zdravia a pekných divadelných zážitkov. Tešíme sa na stretnutia s vami

Vaše Bábkové divadlo Žilina